ING finansuje projekt fotowoltaiczny Grupy Famur na kwotę 428 mln zł

Energetyka słoneczna w Polsce

ING Bank Śląski zawarł umowę kredytową na kwotę do 428 mln złotych na finansowanie budowy portfela wielkoskalowych farm fotowoltaicznych. Łączna moc instalacji to 134,4 MW. Kredytobiorca to Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z Grupy Famur. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie około 149 GWh. 

Ponad 19-letnie finansowanie dotyczy fazy budowy i eksploatacji farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w wielu miejscach w Polsce. ING Bank Śląski, w konsorcjum z dwoma innymi bankami, udostępni 60 proc. kwoty. Dodatkowo będzie pełnił rolę Agenta Kredytu i Agenta Zabezpieczeń.

–To już czwarta transakcja finansowania projektów odnawialnych źródeł energii, którą podpisaliśmy w tym roku. Tym razem naszym partnerem jest Grupa Famur – polski holding technologiczny dostarczający rozwiązania dla różnych branż, w tym energetycznej oraz transportowo-przeładunkowej. Ich celem jest wspieranie zielonej transformacji sektora energetycznego. Bardzo się cieszę, że możemy wesprzeć rodzimy biznes inwestujący w wielkoskalową fotowoltaikę. W taki sposób zapewniamy praktyczny i materialny wkład w transformację energetyczną Polski – powiedział Robert Dąbrowski, dyrektor Departamentu Energii w ING.

System wsparcia dla OZE

Transakcja w znacznej części opiera się na gwarantowanym przez państwo systemie wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w postaci tzw. kontraktu różnicowego. Zapewnia on stabilny poziom cen sprzedaży wytwarzanej energii elektrycznej w trakcie piętnastoletniego okresu wsparcia.

– Od ubiegłego roku realizujemy strategię rozwoju w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację. Pierwszym etapem było zaangażowanie w sektor fotowoltaiczny na bazie połączonych zasobów i kompetencji Projekt Solartechnik (PST), TDJ i Grupy FAMUR. Ważnym elementem stało się zakontraktowanie projektów PV o łącznej mocy 175 MW. A także wygrana aukcja OZE w 2021 r., co potwierdziło naszą konsekwencję w budowaniu wielkoskalowych farm PV. Obecnie w naszym portfelu posiadamy projekty o łącznej mocy ok. 1,5 GW w tym 134 MW w trakcie budowy oraz kolejne 500 MW w przygotowaniu do realizacji. Podpisanie umowy z bankami pozwoli nam bardziej efektywnie zarządzać  strukturą finansowania obszaru PV. Jednocześnie FAMUR będzie miał możliwość częściowo uwolnić swoje środki zaangażowane w budowę tego segmentu i przeznaczyć je na dalszy rozwój. Stale wspieramy ekspansję zielonego biznesu. Chcemy zapewnić fundusze na stabilny rozwój, aby w największym stopniu wykorzystać potencjał rynku – komentuje Mirosław Bendzera, prezes zarządu  FAMUR SA.