„Zielony Transport Publiczny” – lista beneficjentów i inwestycji

Zielony Transport Publiczny

Prawie 400 zeroemisyjnych autobusów oraz 229 stacji ładowania (w tym dwie wodorowe) powstanie dzięki dotacją z programu Zielony Transport Publiczny (ZTP). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił listę beneficjentów programu.

67 samorządów skorzysta z programu

W naborze do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wpłynęło 101 wniosków z całej Polski. Wartość projektów wstępnie zakwalifikowanych do kolejnego kroku, czyli negocjacji warunków dofinansowania, została oszacowana na kwotę ponad 1,26 mld zł. Z tego blisko 1,1 mld zł stanowić będą koszty kwalifikowane. Ważne dla NFOŚiGW jest to, że wśród wnioskodawców dominują przedstawiciele samorządów średnich i małych miast. Środki NFOŚiGW sfinansują koszty kwalifikowane zakupu ekoautobusów – 780,3 mln zł w formie bezzwrotnej dotacji. Dodatkowo ponad 136 mln zł jako niskooprocentowana pożyczka.

Planowane inwestycje (tzw. efekt rzeczowy) obejmują: 340 autobusów elektrycznych i 48 wodorowych. Dodakowo miasta wzbogacą się o 277 punków ładowania oraz 2 stacji tankowania wodoru.

– Zgodnie z „Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku”, począwszy od roku 2025 w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców każdy przetarg musi dotyczyć wyłącznie zero-i niskoemisyjnych środków transportu zbiorowego. To ambitny, ale konieczny cel dla zdrowszego życia w polskich miastach i miasteczkach. Pomagają go realizować kolejne odsłony programu „Zielony Transport Publiczny” – podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. – Takie rządowe wsparcie rozwoju miejskiej elektromobilności jest szczególnie ważne dla rozwoju średnich i małych ośrodków. Mobilność mieszkańców może mieć kluczowe znaczenie nie tylko dla środowiska. Także dla rozwoju gospodarczego i jakości życia w mniejszych miejscowościach – dodaje szefowa resortu

Zadanie programu „Zielony Transport Publiczny” to przede wszystkim upowszechnianie zeroemisyjnej komunikacji miejskiej w całej Polsce. Ważny jego cel to oczywiście obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w miejskim transporcie zbiorowym. Wierzymy, że nasz program to także sposób na budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat korzyści z upowszechniania elektromobilności – uzupełnia Paweł Mirowski, p.o. prezesa NFOŚiGW.

Zielony Transport Publiczny: Preferencje dla mniejszych gmin

– W tej odsłonie programu „Zielony Transport Publiczny” zostały przewidziane preferencje dla mniejszych samorządów, które chcą rozwijać „zielony” transport miejski, a na co dzień mierzą się z wyzwaniami społeczno-gospodarczymi. Dzięki kolejnemu zastrzykowi wsparcia na modernizację taboru miejskiego takie samorządy będą mogły łatwiej radzić sobie z problemem wykluczenia transportowego. To zjawisko według różnych szacunków może dotykać od 11 do nawet 15 mln Polaków – wskazuje szef NFOŚiGW.

Zielone światło dla pojazdów wodorowych

Wśród samorządów, które przechodzą do fazy negocjacji warunków dofinansowania w drugiej odsłonie programu „Zielony transport publiczny” znalazło się 6 gmin uzdrowiskowych. Są to: Duszniki-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Muszyna, Rabka-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Augustów. To także potwierdza rolę i potencjał wsparcia rządowego dla inicjatyw samorządowych. A warto zauważyć, że dodatkowo program „ZTP” pozwala także budować tzw. rynek beta dla rozwiązań wodorowych. Zarówno pojazdów jak i niezbędnej do ich obsługi infrastruktura. Co ważne zakłada także wzmacnianie kompetencji w zakresie bieżącej obsługi tego typu pojazdów i infrastruktury. Może to mieć niebagatelne znaczenie przy uruchamianiu kolejnych komponentów planu budowy gospodarki wodorowej. Spośród 67 gmin zakwalifikowanych do fazy negocjacyjnej drugiej edycji programu, cztery gminy: Andrychów, Rybnik Świdnik i Wałbrzych zadeklarowały chęć zakupu w sumie 48 autobusów wodorowych. W połączeniu z wodorowymi zakupami zakontraktowanymi w pierwszym naborze (71 szt.) daje to już potencjalnie liczbę ponad 100 tego typu autobusów. W ciągu najbliższych lat pojawią się na polskich ulicach.