Polska podpisała list w obronie energetyki jądrowej

energetyki jądrowej

Polska oraz Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Francja, Finlandia, Rumunia, Słowacja, Słowenia. i Węgry podpisały list, który francuski minister finansów. Bruno Le Maire skierował do europejskich decydentów, podkreślając wkład.energii jądrowej w wysiłki na rzecz dekarbonizacji i zapewnienia stabilnych dostaw energii.

List zatytułowany „Dlaczego my, Europejczycy, musimy traktować energetykę jądrową na równi z innymi źródłami niskoemisyjnymi” został opublikowany.11 października 2021 r. w największych europejskich dziennikach.

W wystąpieniu podkreślono rolę energetyki jądrowej dla zapewnienia. niezależności energetycznej i stabilnych cen energii, co jest szczególnie istotne w dobie trwającego kryzysu energetycznego. „Energia jądrowa jest kluczowym, przystępnym cenowo, stabilnym i niezależnym źródłem energii. Po pierwsze dlatego, że zapobiega narażeniu konsumentów europejskich na wahania cen” – zaznaczono.

Jak dodano, energia jądrowa „w decydujący sposób przyczynia się do niezależności naszych dostaw energii i elektryczności. Jest to dostępna bezemisyjna energia, która może dostarczyć dużą ilość konkurencyjnej energii elektrycznej bez zwiększania naszej zależności od dostaw energii z krajów trzecich.”

Sygnatariusze podnoszą również, z powołaniem na raporty czołowych organizacji międzynarodowych, że rola.energetyki jądrowej jest przede wszystkim kluczowa w zakresie walki z ociepleniem klimatu. „Częścią rozwiązania musi być energia jądrowa. Podczas gdy odnawialne źródła energii odgrywają kluczową rolę w naszej transformacji energetycznej, potrzebujemy również innych bezemisyjnych źródeł energii, aby zaspokoić nasze potrzeby na wystarczającym i stałym poziomie.”

Apel podkreśla ponadto poziom zaawansowania technologii jądrowych, również w obszarze gospodarki odpadami promieniotwórczymi, oraz siłę europejskiego sektora jądrowego. „Energetyka jądrowa jest dla nas, Europejczyków, szansą na dalszy rozwój przemysłu o silnej wartości dodanej, tworzenie tysięcy wykwalifikowanych miejsc pracy, wzmocnienie naszego przywództwa w zakresie ochrony środowiska oraz zapewnienie strategicznej autonomii i samowystarczalności energetycznej Europy.”

Sygnatariusze listu podkreślają także konieczność zapewnienia neutralności technologicznej i suwerenności energetycznej państw członkowskich. Wzywają do równego traktowania energetyki jądrowej, a w szczególności do włączenia jej do taksonomii zrównoważonego finansowania do końca 2021 roku.

Komisja Europejska opracowuje w chwili obecnej projekt tzw. uzupełniającego aktu delegowanego do rozporządzenia w sprawie taksonomii. Państwa pro-jądrowe podejmują wysiłki, by uwzględniał on energetykę jądrową. Przeciwnicy atomu, jak Austria i Niemcy, domagają się zablokowania wsparcia unijnego.dla energetyki jądrowej. a także utrudnienia jego finansowania również ze środków prywatnych. Ma to nastąpić poprzez nieuwzględnienie energetyki jądrowej w taksonomii zrównoważonego finansowania, wbrew raportowi Joint Research Center.