Przyłączenia fotowoltaiki: 127 tys. nowych prosumentów w Tauronie

przyłączenia fotowoltaiki

Ponad 127 tys. mikroinstalacji przyłączyła do swojej sieci elektroenergetycznej Grupa Tauron w 2021 roku. Ich moc to 955,303 MW. Największe zainteresowanie mikroinstalacjami było na Śląsku i w Małopolsce. 

– W sumie w 2021 r. przyłączyliśmy do naszej sieci 127 334 mikroinstalacji. Aktualnie mamy 300 tys. prosumentów. Tak ogromna liczba pracujących i generujących produkcję energii mikroźródeł wytwórczych nie może być obojętna dla pracy sieci, która została zaprojektowana i budowana, jako sieć o przepływach jednokierunkowych – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes Tauron Polska Energia. – Tymczasem rosnąca liczba rozproszonych źródeł energii powoduje dwukierunkowe jej przepływy, co wpływa na zarządzanie i eksploatację sieci oraz generuje koszty związane z jej dostosowaniem do przyłączania kolejnych niestabilnych źródeł energii – dodaje wiceprezes Taurona.

Inteligentne systemy sterownia wesprą prosumentów

W niektórych miejscach odwrócenie przepływów w sieci dystrybucyjnej, a więc wprowadzanie do sieci energii zamiast jej odbierania, skutkuje problemami napięciowymi, czyli brakiem możliwości wyprowadzenia mocy z części mikroinstalacji. Spółka rozwija i integruje systemy sterowania i nadzoru nad pracą sieci dystrybucyjnej, systemy umożliwiające automatyczną lokalizację miejsca zwarcia (uszkodzenia) oraz wprowadza zmiany konfiguracji sieci i zarządzania jej pracą. Są to na bieżąco realizowane działania inwestycyjne i modernizacyjne spółki, nastawione na zwiększenie elastyczności i poprawę parametrów sieci elektroenergetycznej.

W praktyce pozwala to na sprawne i szybkie przyłączanie do sieci kolejnych dziesiątek tysięcy mikroinstalacji. Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji klientów powinny być, zgodnie z prawem, realizowane do 30 dni. Natomiast średni czas oczekiwania na przyłączenie wynosi średnio 13 dni. Jednocześnie spółka usprawniła kanały obsługowe dotyczące przyłączania mikroinstalacji oraz obsługi wniosków klientów 

Duże moce także rosną

W roku ubiegłym Tauron przyłączył do swojej sieci również 89 odnawialnych źródeł energii, innych niż mikroinstalacje. Łączna ich moc to 123,959 MW. Z tej liczby zdecydowana większość, bo aż 79, to farmy słoneczne. Ich moc to 66,455 MW.

– Wpływa do nas ogromna liczba wniosków dotycząca przyłączenia dużych instalacji OZE. W 2021r. wydaliśmy ponad 700 warunków przyłączenia na łączna moc ok 2200 MW. Zawartych zostało w ciągu minionego roku ok. 370 umów o przyłączenie z takimi podmiotami. Jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że potencjał sieci w zakresie przyłączania źródeł do sieci dystrybucyjnej kurczy się. W niektórych miejscach sieć nie jest już w stanie przyjąć kolejnych dużych źródeł wytwórczych i problemy tego rodzaju mają wszystkie OSD w Polsce – mówi Robert Zasina, prezes zarządu Tauron Dystrybucja.

Firmy dystrybucyjne nie są w stanie w krótkim czasie przebudować i dostosować sieci do oczekiwań wnioskujących. Dodatkowo budowa źródeł OZE planowana jest często w miejscach, w których infrastruktura energetyczna nie jest wystarczająco rozwinięta i wymaga znacząco większych nakładów. Z tego względu zdarzają się odmowy przyłączania do sieci dużych instalacji OZE. Co ważne, każda taka odmowa wynika z wykonanej analizy pod kątem możliwości technicznych przyłączenia źródła do sieci.  Zawsze potencjalna lokalizacja jest dokładnie sprawdzana pod kątem wpływu planowanego źródła na parametry jakościowe dystrybuowanej energii elektrycznej. Dodatkowo ocenia się ją pod kątem możliwości wprowadzania wnioskowanej mocy.

Potrzebne inwestycje i dyscyplina

Mimo ogromnych potrzeb w tym zakresie, dostosowanie sieci dystrybucyjnej wymaga czasu i dużych nakładów inwestycyjnych. Budżety przedsiębiorstw dystrybucyjnych wynikające z taryf nie pozwalają na skokowe ich zwiększenie.  Poza działaniami podejmowanymi przez dystrybutora energii, również ważne jest działanie podmiotów wnioskujących. Duża część mocy przyłączeniowych jest blokowana przez wnioski, które nie są realizowane lub są realizowane częściowo.