Auchan troszczy się o dobrostan kurczaków

Auchan przystępuje do European Chicken Commitment. Sieć zobowiązała się do działań na rzecz poprawy losu kurczaków. M.in. poprzez zmniejszenie ich zagęszczenia na fermach, rezygnację z hodowli ras szybkorosnących, zapewnienie kurom dostępu do naturalnego światła i grzęd, rezygnację z klatek i systemów wielopoziomowych oraz odejście od metod uboju sprawiającego zbędny ból.

European Chicken Commitment

Auchan Retail Polska przystąpił do European Chicken Commitment, europejskiej inicjatywy, której celem jest poprawa dobrostanu kurczaków mięsnych. Tym samym zobowiązał się do podjęcia

konkretnych działań, których efektem będzie poprawa losu kurcząt. Od 2026 r. produkty marki własnej Auchan: świeże, mrożone oraz produkty przetworzone będą spełniały wszystkie zobowiązania tej inicjatywy.

Dołączenie Auchan do European Chicken Commitment to kolejny krok w stronę oferty zrównoważonej, zbudowanej w oparciu o poszanowanie dobrostanu zwierząt. W związku z tym sieć zobowiązuje się realizować kwestie takie, jak:

  • zmniejszenie zagęszczenia kurczaków na fermach,
  • rezygnację z hodowli ras szybkorosnących,
  • zapewnienie kurom dostępu do naturalnego światła i grzęd, rezygnacja z klatek i systemów wielopoziomowych,
  • odejście od metod uboju sprawiającego zbędny ból (typu ogłuszanie elektryczne).

Kluczowy dobrostan zwierząt

Auchan będzie stosować się do wszystkich przepisów UE związanych z dobrostanem zwierząt. Będzie także uczestniczyć w zewnętrznych audytach, a także corocznych raportach. Zrównoważony rozwój to dla sieci bardzo ważny obszar działalności stanowiący jeden z filarów strategii. 

– Słuchamy organizacji pozarządowych, które edukują nas i pokazują drogę do rozwoju biznesu w duchu zrównoważonego rozwoju. Nasze spotkania ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki, które cyklicznie prowadzimy od ponad 5 lat, otwierają nam nowe możliwości działania, również we współpracy z naszymi partnerami biznesowymi – mówi Dorota Patejko, z Auchan.

W 2019 roku Auchan podjęło decyzję o ostatecznym zaprzestaniu sprzedaży żywego karpia we wszystkich swoich sklepach.