Inbank: ponad 600 mln zł na wsparcie zielonych inwestycji

Niemal połowa kredytów udzielonych przez Inbank w Polsce w 2021 r. została przeznaczona na realizację projektów proekologicznych. W szczególności rozwiązań wspierających rozwój energetyki prosumenckiej i rozproszonej. Od początku roku bank zapewnił finansowanie na ponad 600 mln złotych na inicjatywy związane z OZE oraz projekty zeroemisyjne. Oddział Inbanku współpracuje ze 180 firmami działającymi w sektorze „zielonej energii”, w tym Columbus Energy czy Edison Energia.

Rozwiązania stanowiące wsparcie w finansowaniu zielonych inwestycji stają się coraz popularniejsze, także w segmencie produktów bankowych skierowanych do klientów indywidualnych. Jednym z kluczowych elementów strategii Inbank-u jest rozwój oferty wspomagającej realizację inicjatyw proekologicznych oraz zeroemisyjnych.

Od początku działalności Inbanku w Polsce nie tylko wspieramy rozwój sektora odnawialnych źródeł energii i projektów zeroemisyjnych. Także sami, w codziennej działalności, staramy się realizować cele zrównoważonego rozwoju. Już 9 na 10 umów kredytowych Inbanku zawieranych jest w formie elektronicznej. Zgodnie z podejściem ‘paperless’ – mówi Tomasz Rzeski, szef sprzedaży w Inbanku w Polsce.

Inbank zapewnia finansowanie różnorodnych projektów wspierających zeroemisyjność. Oprócz inicjatyw związanych z rozwojem sektora odnawialnych źródeł energii, obejmują one m.in. projekty dotyczące elektromobilności oraz programy termomodernizacyjne. Średnia wartość kredytu udzielanego przez Inbank na realizację zielonych inwestycji konsumenckich to niemal 25 tys. złotych. Największa inwestycja tego typu sfinansowana przez bank w 2021 r. wyniosła 144 tys. zł. W samym 2021 r. na projekty proekologiczne bank pożyczył łącznie już ponad 600 mln złotych.