Forum Mieszkaniowe 2021 – odpowiedzialny biznes wobec wyzwań GOZ

Czy w dobie odpowiedzialnego biznesu włączenie się do działań wspierających Gospodarkę Obiegu Zamkniętego (GOZ) to już konieczność? Jak zamykanie obiegu w środowisku deweloperskim wygląda na świecie i w Polsce? Co można jeszcze zrobić, aby więcej materiałów budowlanych z inwestycji trafiło do ponownego użytku zamiast na wysypisko? 

Na te i na inne pytania odpowiemy 19 listopada podczas panelu biznesowego, będącego częścią Forum Mieszkaniowego. Wydarzenie organizuje Fundacja Habitat for Humanity Poland. Tematyka tego panelu będzie koncentrowała się na odpowiedzialnym biznesie i GOZ w sektorze mieszkaniowym. Paneliści z branży mieszkaniowej, prawnej, organizacji pożytku publicznego oraz środowisk zajmujących się wprowadzaniem ekologicznych zmian w biznesie, omówią bieżącą sytuację w kraju i prognozy na przyszłość.

Zrównoważony rozwój to fakt

CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social Responsibility) od lat jest elementem kanonów działań w wielu firmach i organizacjach w Polsce. Zrównoważony rozwój to fakt. Wynikająca z tego odpowiedzialność biznesu adresuje oczekiwania klientów i innych interesariuszy. Podejmowane decyzje i etyczne postępowanie mają wpływać zarówno na społeczeństwo, jak i środowisko. 

Odpowiedzialny biznes dzisiaj jest nie tylko zagadnieniem etycznym, ale zaczyna być uważany za istotny również z powodów ekonomicznych. Drugie życie dane materiałom budowlanym i innym już niepotrzebnym produktom w dobrym stanie to maksymalne zagospodarowanie produktów i minimalizacja odpadów. GOZ zakłada, że materiały oraz surowce powinny pozostawać w obiegu jak najdłużej, a ilość odpadów powinna być zminimalizowana. Idea ta dotyczy całego cyklu życia produktu – począwszy od jego projektowania, kończąc na jego zagospodarowaniu.

Forum Mieszkaniowe

W tym roku podczas ósmego już Forum Mieszkaniowego (więcej informacji o wydarzeniu na www.habitat.pl), oprócz tematyki odpowiedzialnego biznesu i ekonomii cyrkularnej, będziemy rozmawiać m.in. o aktualnej sytuacji mieszkaniowej w Polsce i wyzwaniach przed jakimi stoimy, najnowszych zmianach w polityce mieszkaniowej, znaczeniu mieszkalnictwa społecznego. W tym także o dostępnych cenowo mieszkaniach oraz mieszkaniach z usługami. Dodatkowo zagadnieniach związanych z koniecznością ograniczenia emisji i wpływie planowanych zmian w tym obszarze na mieszkalnictwo. 

Forum Mieszkaniowe to platforma wymiany doświadczeń oraz dyskusji między władzami publicznymi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i ekspertami. Wspólnym celem jest poszukiwanie rozwiązań w obszarze wyzwań mieszkaniowych. Zwłaszcza dla osób, które nie mogą same zaspokoić potrzeb mieszkaniowych na warunkach rynkowych. W tym roku Forum Mieszkaniowe jest częścią Europejskiego Forum Mieszkaniowego europehousingforum.eu, które odbędzie się w dniach 16 – 19 listopada (online). Będzie dotyczyło kwestii mieszkaniowych i klimatycznych w aspekcie globalnym, europejskim oraz regionu CEE. 

Fundacja Habitat for Humanity Poland działa w Polsce od prawie 30 lat na rzecz ograniczenia ubóstwa mieszkaniowego. Praca z osobami doświadczającymi ubóstwa mieszkaniowego i różnych form bezdomności pozwala na dogłębne zrozumienie potrzeb mieszkaniowych. Uświadamia też, jakie skutki niesie dla jednostki, społeczności, w której żyje i dla całego społeczeństwa niezaspokojenie tych fundamentalnych potrzeb.

Portal ecoekonomia.pl jest patronem medialnym wydarzenia.