Dobry początek farmy fotowoltaicznej Taurona

Taurom

Instalacja, dostarczając zieloną energię, w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy swojej pracy, wyprodukowała energię potrzebną do zasilenia dwóch tysięcy gospodarstw domowych. Produkcja nie była obciążona emisją dwutlenku węgla, dzięki czemu do atmosfery nie trafiło 5 tys. ton CO2.

Pierwsza farma fotowoltaiczna TAURONA zlokalizowana w Jaworznie dwa miesiące przed terminem przekroczyła próg rocznej produktywności. Farma przesłała do sieci 5,2 tys. MWh energii elektrycznej. To zaspokoiło zapotrzebowanie na energię dwóch tysięcy gospodarstw domowych.

– Instalacje fotowoltaiczne będą odgrywać coraz istotniejszą rolę w miksie energetycznym TAURONA. Przykład jaworznickiej, która osiągnęła spodziewany roczny poziom produkcji już po 10 miesiącach pracy pokazuje, że fotowoltaika przemysłowa stanowi efektywne źródło wytwórcze. Farma ta powstała na terenie dawnej elektrowni węglowej, kolejne takie instalacje chcemy wybudować, wykorzystując nasze tereny poprzemysłowe m.in. w Mysłowicach i Stalowej Woli – mówi Patryk Demski, wiceprezes ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia.

PV na terenach poprzemysłowych

Wybudowana w 2020 roku w Jaworznie farma o mocy 5 MW, to pierwsza instalacja powstała w ramach programu TAURON PV. Inicjatywa zakłada budowę instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy. 12 tysięcy modułów firma zainstalowała w miejscu, w którym niegdyś zlokalizowana była Elektrownia Jaworzno I. Farma powstała dzięki zaangażowaniu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

TAURON: rekultywacja terenów poprzemysłowych

Program TAURON PV to program budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach Grupy TAURON o łącznej mocy 150 MWp. Obejmuje on kilka lokalizacji o różnym stopniu zaawansowania i mocy. Inwestycje rozwijane są na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej. Są to – w większości – obszary po byłych elektrowniach lub składowiskach odpadów paleniskowych. Poprzez uczestnictwo w programie miejsca tez ponownie wracają do biznesu. W Mysłowicach spółka prowadzi zaawansowane prace przygotowujące budowę farmy fotowoltaicznej o mocy powyżej 40 MW. Zlokalizowana.zostanie ona na terenie byłego składowiska odpadów paleniskowych.

Kolejnym projektem jest budowa farmy w Stalowej Woli. Tu firma uzyskała decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Obecnie inwestycja czeka tylko na uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Powinno to nastąpić w najbliższych miesiącach.

Inwestycje w energetykę odnawialną są podstawą osiągnięcia założeń Zielonego Zwrotu do 2030 roku. TAURON za 9 lat planuje wytwarzać ponad 65 proc. energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Jednocześnie ograniczać emisyjność o połowę.