Fala Renowacji

Schneider Electric dołącza do inicjatywy Fala Renowacji. To międzysektorowa grupa ekspertów zajmująca się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków.

Unia Europejska zakłada, że do 2050 roku jako Wspólnota powinna stać się zeroemisyjna. Efektywność energetyczna to konieczny warunek sprawiedliwej społecznie i efektywnej ekonomicznie transformacji klimatycznej. Aby sprostać temu wyzwaniu, powołano do życia lokalną polską inicjatywę o nazwie Fala Renowacji. Jej cel to zwrócenie uwagi na podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Do inicjatywy dołączyła firma Schneider Electric.

Fala Renowacji – kompleksowa efektywność energetyczna

– Widząc potrzebę realnych działań na rzecz optymalizacji zużycia energii przez budynki, aktywnie włączamy się w inicjatywę Fala Renowacji. Doskonale wpisuje się ona w promowaną przez nas wizję „Budynku Przyszłości”. Takiego, który musi być zrównoważony energetycznie, hiperwydajny, odporny i przede wszystkim zorientowany na ludzi – podkreśla Jacek Łukaszewski, prezes Schneider Electric na Europę Środkowo-Wschodnią.

Fala Renowacji stanowi odpowiedź wobec braku na polskim rynku jednej inicjatywy skoncentrowanej na kompleksowej efektywności energetycznej budynków. Misją firm tworzących Falę Renowacji jest działanie na rzecz osiągnięcia poziomu 3 proc. renowacji budynków w Polsce rocznie. Dodatkowo połączone ze wzrostem udziału kompleksowych, głębokich renowacji.

 Jednogłośne działanie pod wspólnym parasolem to przykład tego, dokąd powinien zmierzać współczesny biznes, prowadząc działania edukacyjne. Dodatkowo praktycznie wpływać na poprawę efektywności energetycznej budynków w Polsce. To także szansa na lepsze dotarcie do administracji publicznej i rozpoczęcie dialogu na temat tego, co musi zostać poprawione – dodaje Marek Olszewski, odpowiedzialny w Schneider Electric m.in. za zagadnienie budynków przyszłości.

134 mln ton COmniej

Efektywność energetyczna budynków to obszar, na którym od lat koncentrują się działania Schneider Electric. Opracowywane i wdrażane przez firmę rozwiązania sprawiły, że między 2018 a 2020 rokiem pomogła zaoszczędzić 134 mln ton emisji CO2. Do końca pierwszego kwartału 2021 roku było to już 276 mln ton. To wymierny efekt, który przynosi korzyść wszystkim: zarówno firmom, jak i ludziom. To również dowód, że wspieranie działań mających na celu troskę o optymalizację zużycia energii daje szansę na stworzenie przyjaznej i bezpieczniejszej przyszłości.

Falę Renowacji zainicjowały firmy: Knauf Insulation, Danfoss, Signify i Rockwool. Członkami inicjatywy oprócz Schneider Electric są też Honeywell oraz Kingspan. Grupa podejmuje wspólne działania, począwszy od kwietnia 2020 roku. Jednym z nich jest dołączenie do europejskiej kampanii Renovate Europe. Zrzesza ona 40 partnerów reprezentujących przemysł i organizacje społeczne, jak również 17 partnerów działających na poziomie krajowym. Więcej informacji o Fali Renowacji znajduje się na stronie internetowej inicjatywy.