Rusza Polska Moc Biznesu Kongres ESG

ESG - Polska Moc Biznesu

3-5 listopada w Warszawie odbędzie się Kongres ESG – Polska Moc Biznesu. To inicjatywa, której dotąd w polskiej przestrzeni publicznej nie było. Na Kongresie dyskutowane będą tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne, dotyczące zarządzania biznesem oraz zdrowia publicznego. Wszystko ujęte w kontekstach trendów światowych, polityki Unii Europejskiej oraz Polskiego Ładu. 

Misją Polskiej Mocy Biznesu jest stworzenie bilansu osiągnięć i wyzwań w poszczególnych obszarach. Dodatkowo wypracowanie korzyści wynikających ze współpracy na linii biznes – społeczeństwo. Na Kongresie  spotkają się przedstawiciele środowiska biznesu, instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej. Patronat nad wydarzeniem objęli Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński. 

Priorytetem są rozwiązania

Organizatorami Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu są Fundacja Pozytywnych Idei oraz Fundacja Czyste Powietrze. Obie fundacje przygotowały wspólnie dwie edycje Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. 

– Podczas TOGETAIR mocno wybrzmiała potrzeba podjęcia w sposób kompleksowy tematyki.ESG (Enviromental, Social, Governance). Kwestii związanych z ładem środowiskowym, społecznym i zarządczym. Odpowiedzią na tą potrzebę jest właśnie Kongres.ESG – Polska Moc Biznesu – mówi Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawca Szczytu Klimatycznego TOGETAIR

– W perspektywie wyzwań rzeczywistości gospodarczej po pandemii za priorytet uznajemy wypracowanie rozwiązań, które pogodzą odpowiedzialność.biznesu wobec społeczeństwa i środowiska z rozwojem gospodarczym w sposób racjonalny i zrównoważony. Wierzymy, że Kongres ESG – Polska Moc Biznesu na stałe wpisze się w krajobraz polskiej debaty publicznej. Zainicjowane podczas wydarzenia rozmowy o społecznej odpowiedzialności biznesu, dadzą impuls do pozytywnych zmian komentuje Artur Beck, organizator i producent Kongresu ESG.

– Uważamy, że dialog i współpraca są dziś tym fundamentem, na którym mamy szansę zbudować przyjazną i dbającą o swoich mieszkańców Polskę. Sukces jest możliwy dzięki zaangażowaniu i wypracowaniu wspólnego planu społecznych działań. Pokażmy naszą jedność i siłę. Łączy nas bowiem wspólny cel – troska o Polskę, jej mieszkańców i społeczny rozwój kraju – dodaje A. Beck       

Silne nastawienie na działania społeczne

– Żyjemy w czasach, w których znaczenie klasycznie rozumianej przedsiębiorczości już dawno się zmieniło. Dziś firmy, zwłaszcza te największe, wyróżnia silne nastawienie na działania prospołeczne. Stają się one liderami, którzy oprócz swojego core biznesu zajmują się projektami, z których korzysta społeczeństwo. Odpowiedzialny mecenat różnych sfer życia społecznego, to dziś wizytówka każdej poważnej firmy. Dlatego Kongres ESG – Polska Moc Biznesu będzie doskonałą okazją do dyskusji i poruszenia ważnych wątków w tym temacie – powiedział Olgierd Cieślik, prezes Zarządu Totalizatora Sportowego. – Przypomnę, że w 2021 roku świętujemy Jubileusz 65-lecia Totalizatora Sportowego. Jego ambasadorem jest Robert Lewandowski. 65 lat naszej firmy, to także.65 lat działań na rzecz ważnych społecznie projektów i sfer życia, w tym przede wszystkim sportu i kultury – dodaje Cieślik 

Trzy filary

Ekologia, Społeczeństwo i Gospodarka to trzy filary ESG i jednocześnie obszary zagadnień, o których będą dyskutować paneliści podczas trzech dni  Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu. 

Temat SPOŁECZEŃSTWO będzie omawiany pierwszego dnia Kongresu. Debaty otworzy wystąpienie Marleny Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Panele dyskusyjne poświęcone będą.m.in. roli aktywności fizycznej i sportu w poprawie kondycji zdrowotnej.Polaków. Także kulturze jako fundamentowi budowania tożsamości obywatelskiej oraz synchronizacji programów edukacji wyższej i zawodowej z potrzebami biznesu. 

Drugi dzień zdominuje GOSPODARKA. Rozmowy dotyczyć będą m.in. Planu Odbudowy dla Europy (Next Generation EU) i Polskiego Ładu: jak efektywnie pozyskiwać inwestycje zagraniczne i wspierać konkurencyjność polskiego biznesu. Tematami będą taże cyfryzacja i rola kobiet w rozwoju polskiej gospodarki oraz cele zrównoważonego rozwoju jako fundamentu strategii biznesowej. 

–  Społeczeństwo coraz bardziej zdaję sobie sprawę z tego, jak aktywność fizyczna wpływa na komfort i jakość naszego życia. W tym trudnym po pandemicznym czasie gospodarka potrzebuje wsparcia. Szeroko rozumiana kultura fizyczna i sport są jedną z tych dziedzin życia, która daje pozytywny sygnał i nadzieję powrotu na właściwe torymówi Marcin Nowak, Dyrektor Dział Współpracy Międzynarodowej i Projektów Sportowych, PKOL

Wreszcie trzeci dzień, czyli EKOLOGIA. Zastanowimy się m.in., jak sprawić, by trend szybkiego dążenia do zeroemisyjności stał się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Przyjrzymy się zielonym inwestycjom w kontekście szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego.Polski. Porozmawiamy o kluczowych dla ekologii kwestiach jak elektromobilność, redukcja emisji. CO2 i gospodarka odpadami. 

Kluczowe tematy kongresu

Uczestnicy Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu dyskutować będą o bardzo wielu trendach kształtujących obecnie. oraz w bliskiej przyszłości życie społeczne i gospodarcze Polski i Europy. Eksperci wspólnie będą szukać odpowiedzi m.in. na pytania: 

  • Jak maksymalizować efekty pozytywnego wpływu polskich firm na polskie społeczeństwo? 
  • Jak najefektywniej skoordynować aktywności organizacji pozarządowych z działaniami  rządowymi i samorządowymi?
  • Jakie słabości systemowe wyeksponowała pandemia i jak im przeciwdziałać w skali regionów i w skali całego kraju?
  • Jak polskie firmy mogą wykorzystać skok cywilizacyjny w kierunku cyfryzacji, gospodarki obiegu zamkniętego i budowaniu zupełnie nowych potrzeb konsumenckich?
  • Jakie korzyści płyną z wdrożenia nowoczesnych technologii i cyfryzacji oraz jak walczyć z wykluczeniem cyfrowym.

–  W zeszłym roku, ogłosiliśmy plan cyfrowej transformacji dla Polski o wartości ponad miliarda dolarów. Decydując się na tak dużą inwestycję w rozwój Polskiej Doliny.Cyfrowej, braliśmy pod uwagę nie tylko możliwości rozwoju biznesu, ale także wyzwania i szanse społeczne, które będą przed nami. Rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce jest dziś naszym najwyższym priorytetem. Wiemy że wiedza jest fundamentem, na którym buduje się najtrwalsze i najlepsze rozwiązania – komentuje Weronika Kuna, dyrektor ds. relacji z sektorem administracji publicznej i rządem w polskim oddziale Microsoft. – Podczas Kongresu ESG Polska Moc Biznesu razem nie tylko stworzymy platformę wymiany doświadczeń, ale damy szansę na powstanie synergii między naszymi działaniami – dodaje Weronika Kuna