Credit Agricole: subskrypcja Zielona Europa

Bank Credit Agricole rozpoczął subskrypcję nowego produktu ubezpieczeniowego z elementem inwestycyjnym. Zielona Europa daje ochronę ubezpieczeniową na życie, a jednocześnie możliwość zysku ze wzrostu indeksu, którego metodologia tworzenia uwzględnia czynniki środowiskowe. Tym razem indeks gromadzi spółki ze strefy euro, które realizują postanowienia Porozumienia Paryskiego. To jedenasty tego typu produkt w ofercie banku.

Indeks spółek z zielonej gospodarki

Zielona Europa to produkt ubezpieczeniowy z elementem inwestycyjnym przygotowany we współpracy z Credit Agricole Życie Towarzystwo Ubezpieczeń (CA Życie TU). Oparty jest on na indeksie spółek z szeroko rozumianego sektora zielonej gospodarki lub angażujących się w ochronę środowiska naturalnego. Premia w produkcie Zielona Europa zależy od wzrostu aktywów, w jakie inwestuje ubezpieczyciel. Częścią tych aktywów jest indeks MSCI Euro Climate Select 50 Paris Aligned 5 proc. Decrement Index. Drugą część stanowią zielone obligacje emitowane przez spółkę korporacyjno-inwestycyjną Credit Agricole – CACIB. Mają za zadanie chronić zainwestowany kapitał na koniec okresu ubezpieczenia. Na wartość indeksu pracuje 50 specjalnie dobranych spółek ze strefy euro. Każda z nich spełnia kryteria ESG. M.in. realizują postanowienia Porozumienia Paryskiego, a w swojej podstawowej działalności dążą do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dzięki temu klienci Credit Agricole, którzy mają w swoim portfelu zielone inwestycje, mają wpływ na zmniejszanie ryzyka klimatycznego.

Indeksy odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo

– Nowe ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym Zielona Europa opracowaliśmy we współpracy z naszą spółką-siostrą Credit Agricole Życie Towarzystwo Ubezpieczeń. Dążymy do tego, aby wszystkie produkty tego typu w ofercie były oparte na indeksach spółek odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo. Poszukujemy najlepszych rozwiązań dla klientów. Jednocześnie, zgodnie z naszą strategią, rozwijamy zieloną bankowość, dlatego wybieramy produkty oparte o aktywa finansowe wspierające zrównoważony rozwój gospodarki. – podkreśla Szymon Księżopolski, manager ds. ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w Credit Agricole.

Subskrybując Zieloną Europę klient ma do wyboru dwa warianty. Pierwszy wariant zapewnia 100 proc. ochrony zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Dodatkowo daje możliwość udziału w zysku ze wzrostu indeksu wynoszący 70 proc. Drugi wariant dopuszcza możliwość straty i chroni zainwestowany kapitał w 90 proc. Zapewnia większy zwrot z inwestycji – nawet do 120 proc. udziału w zysku wypracowanego przez indeks. Przy założeniu wzrostu indeksu powyżej jego wartości początkowej. Gwarancji udziela w tym produkcie ubezpieczyciel.

Na życie i dożycie z premią

Zielona Europa to produkt ubezpieczeniowy w formie ubezpieczenia na życie i dożycie z premią. W związku z tym, że został przygotowany przez Credit Agricole Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, podlega on pod Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ponadto, w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, produkt nie jest już ubezpieczeniem na życie związanym z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jest po prostu ubezpieczeniem na życie z premią. Wynika z tego kilka korzyści dla klientów. Przede wszystkim w każdym momencie okresu ochrony ubezpieczeniowej, a nie tylko na koniec, klient ma gwarantowaną wartość wykupu na poziomie 80 proc. składki inwestowanej. Poza tym, w przypadku zgonu ubezpieczonego, niezależnie od wartości funduszu uposażeni otrzymają świadczenie w wysokości składki inwestowanej. Dodatkowo powiększonej o 10 proc. składki (jednak nie więcej niż 10 tys. zł). Zamiast świadczenia w wysokości wartości wykupu. Świadczenie z tytułu dożycia wypłaca ubezpieczyciel – ubezpieczający nie ponosi ryzyka związanego z ewentualną sytuacją emitenta aktywa finansowego.

Subskrypcja od 19 lipca do 3 września

Subskrypcja Zielonej Europy trwa od 19 lipca do 3 września. Minimalna kwota składki w subskrypcji to 3 tys. zł, a maksymalna 1 mln zł dla danego wariantu ubezpieczenia. Wskaźnik kosztu ubezpieczenia jest zróżnicowany i uzależniony od wysokości wpłaconej składki (im jest ona wyższa, tym niższa jest opłata początkowa). Całkowity czas ochrony ubezpieczeniowej to 5 lat i 25 dni.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Szczegółowy opis ryzyk związanych z produktem znajduje się w Technicznych Informacjach o Umowie Ubezpieczenia, KID (Dokumencie Zawierającym Kluczowe Informacje) oraz Karcie Produktu, które są dostępne na naszej stronie www.credit-agricole.pl oraz www.ca-ubezpieczenia.pl.