Photon Energy: sprzedaż energii napędza przychody 

Nestlé

Portfel własny elektrowni fotowoltaicznych Photon Energy Group o mocy 91,9 MWp wygenerował w sierpniu najwyższe miesięczne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w historii. Wolumen produkcji energii na poziomie 12,96 GWh był wprawdzie o 11,9 proc. mniejszy od czerwcowego rekordu (14,71 GWh), jednak oznaczał wzrost o 11,7 proc. w porównaniu z sierpniem 2021 r. Rosnące ceny energii elektrycznej pozwoliły na zwiększenie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do 5,948 mln EUR. Oznacza to wzrost o 6,9 proc. w porównaniu z rekordowymi przychodami w lipcu 2022 r. A także o 160 proc. w ujęciu rok do roku. 

W lipcu i sierpniu 2022 r. Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w łącznej wysokości 11,513 mln EUR, co stanowi wzrost o 131,7 proc. w stosunku do 4,967 mln EUR przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w lipcu i sierpniu 2021 r. Przychody w dwóch pierwszych miesiącach III kw, są już o 75,3 proc. wyższe od przychodów całego III kw. 2021 r. i o 5,0 proc. wyższe od 10,963 mln EUR przychodów odnotowanych w II kw. 2022 r., który był dotychczas rekordowym dla Photon Energy Group.

Narastająco od początku roku, Spółka wyprodukowała 93,501 GWh energii elektrycznej wobec 71,236 GWh rok temu (wzrost o 31,3 proc.). Posiadając 83 proc. portfela własnych elektrowni sprzedających energię elektryczną po cenach rynkowych, spółka osiągnęła w pierwszych ośmiu miesiącach 2022 r. przychody w wysokości 27,251 mln EUR w porównaniu z 19,402 mln EUR za cały 2021 r. (wzrost o 40,5 proc. w porównaniu do całorocznych przychodów z energii elektrycznej w 2021 r.).