„Liczy się każdy stopień” – kampania marki Ariel

Każdy stopień

Domowe obowiązki, takie jak pranie czy zmywanie naczyń, mają wpływ na środowisko. Dlatego P&G zachęca do wprowadzenia małych zmian, które mogą znacząco pomóc planecie. Wybieranie produktów, których opakowania pochodzą z recyklingu, korzystanie ze zmywarki do naczyń czy odpowiednia segregacja odpadów pozwolą zadbać o planetę. Dodatkowo pomogą zaoszczędzić zasoby naturalne. W najnowszej kampanii marki Ariel „Liczy się każdy stopień”, producent zachęca do obniżenia temperatury prania. Zwraca uwagę, że pranie w 30°C zmniejsza zużycie energii elektrycznej. Dzięki temu zmniejsza się też emisja gazów cieplarnianych wytworzonych w procesie prania, i to aż o 35%! 

Zrównoważony rozwój to „gra zespołowa”

Mówi się, że zrównoważony rozwój to „gra zespołowa”, łącząca producentów, konsumentów, administrację publiczną i organizacje pozarządowe. Każdy z jej uczestników ma do wykonania swoje zadania, żaden jednak, pojedynczo, nie rozwiąże stojących przed nami wyzwań. Dlatego Procter & Gamble już od wielu lat zmienia sposób działania, stawiając sobie odważne cele, dzięki którym zmniejsza swój ślad środowiskowy. Zostały one zebrane w opublikowanym w 2018 roku dokumencie „Ambition 2030”. Dotyczą, m.in. ograniczenia produkcji odpadów, zużycia plastiku i wody, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Konieczne zmiany sposobu działania

Osiągnięcie tych celów z jednej strony wymaga zmian w sposobie działania firmy. Z drugiej, oznacza tworzenie rozwiązań, które także konsumentom pozwolą działać w sposób bardziej zrównoważony, wspólnie zmniejszając ślad środowiskowy codziennych czynności domowych. By działania te przynosiły jak najlepsze efekty, jednym z narzędzi wykorzystywanych przez firmę są badania Life Cycle Analysis (LCA). Pozwalają one ustalić, jaki wpływ na środowisko ma produkt na każdym etapie cyklu swojego życia i odpowiednio go zminimalizować. Wiedza pozyskana dzięki analizom LCA przyczynia się do wielu innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich są kapsułki Ariel Allin1 PODs. Dzięki nim pranie w krótkich cyklach i niskich temperaturach daje doskonałe efekty, dodatkowo pozwalając na zmniejszenie zużycia prądu. A to z kolei oznacza zmniejszenie emisji CO2.

Liczy się każdy stopień

Średnia temperatura prania w Europie wynosi 42,6°C i pozostaje na zbliżonym poziomie od dekady. To właśnie temperatura prania ma istotny wpływ na zużycie energii elektrycznej i emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Już zmniejszenie temperatury wody o 10°C pozwoli zmniejszyć zużycie prądu oraz ograniczyć emisję COpodczas prania nawet o 35%. 

Produkty naszych marek towarzyszą konsumentom każdego dnia. Codziennie pomagają im podczas domowych obowiązków, takich jak pranie, mycie naczyń czy pielęgnacja. Staramy się proponować nowoczesne i innowacyjne rozwiązania. Sprawią one, że domowe obowiązki każdego z nas będą miały mniejszy wpływ na środowisko. Wiemy, że jeśli chodzi o pranie, w Europie 60% emisji dwutlenku węgla pochodzi z procesu podgrzewania wody. Dlatego tak ważne jest, by zachęcić konsumentów do obniżania jego temperatury – mówi Małgorzata Mejer, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej P&G w Europie Centralnej. Kapsułki Ariel Allin1 PODs pozwalają prać ubrania w krótkich cyklach i w niskiej temperaturze. Każdy z nas, realnie, może ograniczyć zużycie energii potrzebnej do prania. Tym samym ograniczyć ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery podczas produkowania energii – dodaje.  

Codzienne nawyki mają ogromny wpływ na środowisko. Działania podejmowane przez każdego z nas oraz międzynarodowe firmy pozwalają ograniczyć pozostawiany ślad środowiskowy. Przy wyborze produktów do codziennego użytku warto wybierać te, które zachowują wysoką jakość użytkowania przy jednoczesnym dbaniu o stan planety. Nawet niewielka zmiana codziennych nawyków może przynieść realną korzyść. Obniżenie temperatury prania zaledwie o 10°C pozytywnie wpłynie na zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.