Jednolity system oznaczania opakowań. Segregacja będzie łatwiejsza

Koalicja 5-ciu Frakcji – organizacja skupiająca ponad 50 podmiotów działających na rzecz selektywnej zbiórki odpadów – zaprezentowała ujednolicony system oznakowania opakowań. Dzięki temu segregacja będzie prostsza i bardziej skuteczna. Pierwszą firmą wprowadzającą ten system jest Carrefour Polska. Zaproponowane rozwiązanie jasno wskazuje konsumentowi, jak segregować opakowania 

Największą słabością prowadzonej w Polsce selektywnej zbiórki odpadów jest jakość otrzymywanego dzięki niej surowca. Wynika to przede wszystkim z niskiego poziomu wiedzy na temat poprawnego segregowania. 

Mało kto potrafi segregować

Blisko 50% z nas nie potrafi właściwie segregować zużytych opakowań. Nie ułatwiają nam tego nieczytelne etykiety i niedokładne informacje o możliwości recyklingu. To wszystko sprawia, że właściwa segregacja jest wyzwaniem. Tylko 11 proc. rodaków przyznaje, że segregacja odpadów opakowaniowych nie wiąże się dla nich z żadnymi trudnościami. – Wyzwania związane z segregacją wymagają systemowego podejścia i właśnie dlatego w Kampanii 17 Celów powstała Koalicja 5 Frakcji. Łączy ona producentów wprowadzających produkty w opakowaniach, sieci handlowe, miasta i gminy oraz organizacje pozarządowe prowadzące działania edukacyjne. Wspólnie szukaliśmy rozwiązania, jak poradzić sobie z różnymi wyzwaniami dotyczącymi problemów segregacj” – tłumaczy Małgorzata Greszta, Partner CSR Consulting i współinicjatorka Koalicji 5 Frakcji.

Pilotaż na 20 produktach

W marcu tego roku Carrefour Polska, pilotażowo wprowadził na 20 wybranych produktach marki własnej innowacyjny i jednolity system piktogramów. Ten system w prosty i jasny sposób informuje, jak segregować poszczególne opakowania po zużyciu. Jak zapowiada Barbara Kowalska, Dyrektor Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Carrefour Polska oznaczenia produktów na początek zagoszczą w kanale e-commerce sieci.

Spójne i przejrzyste informacje

Zaprojektowane piktogramoy precyzyjnie informują, której części opakowania dotyczy informacja, w jaki sposób przygotować dany element oraz do którego pojemnika należy go wyrzucić. Etykiety zostały stworzone w ścisłej współpracy z ekspertami odzysku opakowań. Po to, by zapewnić konsumentom spójne i przejrzyste informacje na temat recyklingu na opakowaniu. Z przeprowadzonych badań wynika, że eko-oznakowania na opakowaniach są nie tylko bardziej czytelne od aktualnie stosowanych symboli. Dodatkowo, aż 92% respondentów uznało, że zachęcają one do segregowania.

Czasu wcale nie ma dużo

Przypomnijmy, że zgodnie z prawem unijnym Polska wcale nie ma dużo czasu na wprowadzenie konkretnych zmian. Jeszcze w tym roku mamy obowiązek osiągnąć poziom 50 proc. w recyklingu odpadów. W 2035 roku ma to już być 65 proc. Zmniejszenie śladu środowiskowego i osiągniecie zakładanych poziomów wiąże się z koniecznością dokonania głębokiej i szybkiej zmiany nawyków i zachowań konsumentów. Temu też ma pomóc podjęta inicjatywa.

Jak poprawić jakość segregacji

Koalicja 5 Frakcji to międzysektorowa inicjatywa firm i instytucji, która powstała by kreować innowacyjne rozwiązania w zakresie wspierania segregacji i recyklingu odpadów, zwłaszcza opakowaniowych. Jej inicjatorami są CSR Consulting i ENERIS Ochrona Środowiska. Aktualnie należy do niej łącznie 56 członków – firm, samorządów i organizacji pozarządowych. Wszystkich, którzy wspierają selektywną zbiórkę odpadów surowcowych do 5 pojemników oraz chcą edukować swoich interesariuszy w zakresie właściwego segregowania i rozwijać system oznakowań na opakowaniach.
WIęcej informacji na stronie www.5frakcji.pl

LINK ukryty