System kaucyjny: będzie logistyka zwrotna, nie będzie organizacji parasolowej

System kaucyjny

31 maja minął termin składania poprawek do projektu ustawy o systemie kaucyjnym. Wiceministra Klimatu i Środowiska Anita Sowińska poinformowała, że resort przyjął część poprawek składanych w konsultacjach.

Ministra potwierdziła np. wyłączenie z projektu opakowań po produktach mlecznych, pobieranie kaucji w całym cyklu życia produktu, zwolnienie jej z podatku VAT (będzie on pobierany tylko od niezwróconej kaucji). W projekcie ustawy znajdzie się zapis o tzw. logistyce zwrotnej. Oznacza to, że odbiór opakowań ze sklepów będzie mógł odbywać się tym samym transportem co dostawy towarów.  W zaproponowanych przez ministerstwo rozwiązaniach zabraknie jednak zapisów dotyczących powołania tzw. organizacji parasolowej.

Każdy z interesariuszy zgłaszający tę kwestię miał inną koncepcję organizacji parasolowej. Część sugerowała rozwiązanie przypominając izbę gospodarczą na wzór tych z rynku ubezpieczeniowego czy bankowego. Kilka zgłaszanych poprawek sugerowała, ze powinno to być stowarzyszenie. Była też grupa interesariuszy, która chciała, żeby była to instytucja stricte kontrolna. Jednak systemy kontroli są już zaszyte w tej ustawie. Zdecydowaliśmy się nie wprowadzać zmian. System po wprowadzeniu podążania kaucji za butelką czy puszką jest szczelny. Daje inną pozycję negocjacyjną wytwórcom, ale również operatorom. Uznaliśmy, że sam system będzie dążył do tego, że jego uczestnicy (producenci i operatorzy) muszą dojść do porozumienia. To po prostu jest w ich interesie — powiedziała Anita Sowińska.

Potrzebę wprowadzenia do ustawy zapisu dotyczącego obowiązku współpracy pomiędzy firmami będącymi operatorami zgłaszali  zarówno przedstawiciele strony społecznej, jak i producenci napojów. Przyjęty w Polsce model, w którym dopuszczona jest wielość operatorów systemu wymaga wg nich podmiotu lub organizacji ustalającej kluczowe zasady niezbędne dla sprawnego funkcjonowania. Takimi są np. wygląd etykiety, standardy zabezpieczeń czy centralna baza danych produktów objętych zbiórką. Jedynym krajem, który zdecydował się na podobny do Polski model są Niemcy.

Projekt obecnie trafił  do departamentu prawnego MKiŚ, i wkrótce zostanie przekazany do procedowania w Radzie Ministrów.