Akcjonariusze Mo-Bruku zdecydowali o wypłacie 13,17 zł dywidendy na akcję z zysku za 2023

Warszawa, 24.06.2024 (ISBnews) – Akcjonariusze Mo-Bruku zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 46,26 mln zł z zysku netto za 2023 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 13,17 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 30 lipca oraz termin wypłaty dywidendy na 30 października br.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami – zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 237 mln zł w 2023 r.

(ISBnews)