EFL udostępnia przedsiębiorcom kalkulator śladu węglowego inwestycji 

Każdy przedsiębiorca może skorzystać z bezpłatnego kalkulatora śladu węglowego dostępnego na stronie EFL. Dzięki kalkulatorowi można oszacować i porównać wielkość emisji gazów cieplarnianych pojazdów, maszyn i urządzeń lub poziom ich redukcji dzięki wykorzystaniu OZE. 

EFL w pierwszej połowie 2023 r. sfinansował zielone aktywa o łącznej wartości niemal 145 mln zł. Co więcej, spółka jest liderem finansowania instalacji fotowoltaicznych z 16 proc. udziałem w rynku. 

– Prognozowanie skutków zmiany klimatu jest kluczowe również z punktu widzenia biznesu. Świadomość skali śladu węglowego wytwarzanego przez firmę to pierwszy krok do zarządzania wpływem firmy na środowisko. Kolejnym i najważniejszym krokiem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Można to zrobić poprzez m.in. optymalizację procesów, wdrożenie działań prośrodowiskowych lub realizację inwestycji. Jako EFL chcemy być partnerem firm w tych działaniach i dlatego udostępniamy narzędzie, które szybko i bezkosztowo pozwoli przeliczyć ślad węglowy aktywów, z których już korzystają w firmie lub które zamierzają dopiero zakupić. W efekcie firma zdobędzie nie tylko wiedzę o rzeczywistej wielkości emisji gazów cieplarnianych różnego typu aktywów. Zyska także kolejny element w budowaniu swojej przewagi konkurencyjnej oraz wizerunkowej, gdyż ograniczanie śladu węglowego traktuje się obecnie w biznesie jako istotny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa – mówi Wojciech Przybył, członek zarządu EFL.

Kalkulator śladu węglowego

EFL udostępnia przedsiębiorcom pierwszy w Polsce kalkulator szacujący różnice w wielkości operacyjnego śladu węglowego przypadającego na pojedynczą inwestycję – samochód osobowy, pojazd ciężarowy, maszynę lub urządzenie. Narzędzie pozwala na oszacowanie wielkości śladu węglowego zarówno dla standardowego środka trwałego, jak również niskoemisyjnego (elektrycznego lub np. o mniejszym zużyciu danego rodzaju energii). Różnica w wielkości emisji ekwiwalentu CO2 między środkami trwałymi pokazywana jest jako „Oszczędność na emisji CO2 w skali roku”. Dla zobrazowania wpływu na klimat jest przedstawiona w formie liczby drzew, które musiałyby zostać nasadzone, aby taką ilość CO2 pochłonąć.

Dodatkowo kalkulator pozwala na szacunkową weryfikację rentowności zakupu niskoemisyjnego aktywa w porównaniu ze standardowym „wysokoemisyjnym” środkiem trwałym. Umożliwia odniesienie różnicy w cenie zakupu, eksploatacji do oszczędności na kosztach energii wraz z weryfikacją okresu zwrotu. Dzięki temu przedsiębiorca dowie się, czy i kiedy inwestycja w droższy, ale energooszczędny lub wykorzystujący zieloną energię sprzęt jest bardziej opłacalna ze względu na niższe koszty eksploatacji. Co więcej, kalkulator w sekcji „fotowoltaika” oszacuje wynik unikniętych emisji gazów cieplarnianych dzięki produkcji „czystej” energii ze słońca.

Narzędzie zostało przygotowane przez zespół projektowy Greenify w EFL przy współudziale ekspertów z Fundacji Climate Strategies Poland. 

Greenify, czyli leasing jeszcze bardziej zielony

EFL w połowie 2023 r. uruchomił projekt Greenify. Jego celem jest przygotowanie kompleksowych rozwiązań dla klientów oraz wzmocnienie organizacji w zdobyciu pozycji lidera w finansowaniu zielonych aktywów. Leasingodawca oferuje przedsiębiorcom finansowanie kosztów zielonych inwestycji takich jak kompleksowe instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii oraz pompy ciepła. O leasing operacyjny, kapitałowy lub pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy. M.in. sklepy wielkopowierzchniowe, salony samochodowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, właściciele hal magazynowych lub logistycznych. 

Ekostrategia zbiera owoce

EFL od wielu lat wspiera obecnych i nowych klientów w zielonych inwestycjach oraz rozwija sieć „zielonych” dostawców. Spółka w pierwszej połowie 2023 r. sfinansowała zielone aktywa o łącznej wartości niemal 145 mln zł. Biorąc pod uwagę tylko leasing instalacji fotowoltaicznych, EFL jest liderem tego segmentu z 16- proc. udziałem. 

– EFL jest aktywnym uczestnikiem „zielonej rewolucji” w Polsce od wielu lat i naszym celem jest osiągnięcie 15 proc. udziału w tym rynku. Aby to osiągnąć konsekwentnie wdrażamy kolejne rozwiązania. Kalkulator śladu węglowego to nowy element programu Greenify, którym wspieramy wszystkie inicjatywy związane z obszarem odnawialnej energii – mówi Wojciech Przybył, członek zarządu EFL.