Konkurs Liderzy ESG: zgłoszenia tylko do końca września

Do 30 września trwa konkurs „Liderzy ESG”. Kapituła nagrodzi organizacje w trzech kategoriach oraz wyłoni „Wizjonera/Wizjonerkę Zielonej Transformacji”.

Konkurs „Liderzy ESG” odbywa się po raz drugi. Podobnie jak rok wcześniej organizatorami są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, PwC Polska oraz NN Investment Partners TFI. Poniżej najważniejsze informacje dotyczące konkursu. Więcej szczegółów znajduje się na portalu www.esginfo.pl.

W jakich kategoriach można się zgłaszać?

„Lider ESG” to nagroda przyznawana w trzech głównych kategoriach: Strategia, Innowacja oraz Program edukacyjny. Specjalne wyróżnienie „Wizjonera/Wizjonerki Zielonej Transformacji” kapituła przyzna osobie fizycznej, która swoją postawą i autorytetem wspiera odpowiedzialny biznes.

Jakie firmy można zgłaszać? Czy tylko duże spółki?

Konkurs Liderzy ESG adresowany jest zarówno do małych, jak i dużych spółek giełdowych, prywatnych, w tym start-upów. Także spółek portfelowych funduszy private equity i instytucji finansowych, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych. Ważne aby ich cele lub działania wspierały rozwój wartości związanych z ESG.

Co zyskają laureaci konkursu?

Tytuł „Lidera ESG” to dla Twojej organizacji:

  • większa wiarygodność w oczach klientów, partnerów biznesowych oraz inwestorów;
  • lepsze dotarcie do rynku ze swoją strategią, innowacją, czy programem edukacyjnym w zakresie ESG;
  • większa szansa na pozyskanie finansowania.

Czy udział w konkursie wiąże się z opłatą?

Nie, udział w konkursie jest bezpłatny. 

W jaki sposób oceniane będą zgłoszenia?

Najpierw zgłoszenia oceni zespół analityczny. W jego skład wchodzą eksperci na co dzień zajmujący się zrównoważonym rozwojem. Następnie, wyniki analizy ilościowej i jakościowej zostaną przekazane do oceny Kapitule, złożonej z ekspertów w dziedzinie ESG, rynków finansowych, nauki i biznesu.

Więcej informacji wraz z linkiem do konkursu znajdziesz na portalu www.esginfo.pl.