System kaucyjny: badanie AGH i Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Niższy VAT na produkty z recyklingu

W ramach projektu „Innowacyjny kompleksowy system zbiórki i recyklingu odpadów” Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN przeprowadza badania dotyczące oczekiwań oraz zagrożeń, które producenci napojów dostrzegają w związku z wprowadzaniem w Polsce systemu kaucyjnego.

— Projekt jest pierwszym na polskim rynku badaniem, mającym na celu odpowiedź na pytanie, jak przedsiębiorcy widzą przyszły system zbiórki opakowań po napojach. Zdaje sobie sprawę, że na uruchomienie systemu takiej zbiórki zostało bardzo niewiele czasu. Dlatego zależy nam na możliwie szerokim udziale producentów, detalistów oraz ekspertów zajmujących się systemem. Trzeba pamiętać, że uzyskane wnioski nie będą pomocne tylko podczas uruchamiania projektu. Opinie i sugestie interesariuszy można będzie wykorzystać także w trakcie funkcjonowania systemu kaucyjnego, tak aby był on wygodniejszy i bardziej efektywny – tłumaczy dr hab. Joanna Kulczycka

Badanie z założenia jest anonimowe. Wszelkie zgromadzone dane będą prezentowane wyłącznie w formie zestawień statystycznych.  Badacze zachęcają do odpowiedzi na pytania zgodnie z wiedzą na temat badanego zagadnienia. Wypełnienie kwestionariusza powinno zając ok. 15 minut.

Aby wziąć udział w badaniu, wystarczy wypełnić ankietę online przeznaczone oddzielnie dla ekspertów, producentów i detalistów.

Wypełnij ankietę jako:

Detalista

Producent

Ekspert