Photon Energy miał 4,82 mln euro straty netto, 0,36 mln euro zysku EBITDA w IV kw. 2023 r.

Warszawa, 20.02.2024 (ISBnews) – Photon Energy odnotował 4,82 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 0,31 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 4,07 mln euro wobec 2,08 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 0,36 mln euro wobec 1,46 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży łącznie sięgnęły 14,91 mln euro w IV kw. 2023 r. wobec 27,35 mln euro rok wcześniej.

"W IV kwartale 2023 r. nasze nieaudytowane skonsolidowane przychody wyniosły 14,914 mln euro, w porównaniu do 27,351 mln euro rok wcześniej, co oznacza spadek o 45,5% r/r. Nieaudytowane przychody z wytwarzania energii elektrycznej wyniosły 2,7 mln euro i zmniejszyły się o 28,2% r/r, głównie z powodu niższych średnich zrealizowanych cen energii elektrycznej, które spadły o 36,7% r/r, z 210 euro/MWh w IV kwartale 2022 r. do 133 euro/MWh w IV kwartale 2023 r. Produkcja energii elektrycznej wzrosła do 24,5 GWh (+32,4% r/r), ale nadal nie była wystarczająca, aby zrekompensować spadające ceny energii elektrycznej. Pozostałe nieaudytowane przychody również zmniejszyły się z 23,53 mln euro w IV kw. 2022 r. do 12,17 mln euro w okresie sprawozdawczym, co oznacza spadek o 48,3% r/r, głównie ze względu na słabsze wolumeny w naszej działalności handlowej PV. Pozostałe segmenty osiągnęły lepsze wyniki niż rok niż rok temu, przy wyższych przychodach głównie dzięki nowej energii i niewielkiemu wzrostowi zakontraktowanych mocy O&M" – czytamy w raporcie.

W całym 2023 r. spółka miała 14,36 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 6,31 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży łącznie w wysokości 74,37 mln euro w porównaniu z 95,14 mln euro rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 5,11 mln euro wobec 24,31 mln euro zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)