Rolnictwo i przemysł spożywczy: w poszukiwaniu ograniczenia emisyjności

Zrównoważone rolnictwo

Odpowiadający za nieco ponad 1/5 globalnych emisji gazów cieplarnianych przemysł rolno-spożywczy poszukuje pomysłów jak złagodzić skutki zmian klimatycznych, które wywołuje swoją działalnością. EIT Food – europejski think thank zajmujący się innowacjami w branży spożywczej przedstawił 5 sposobów, na to, jak zminimalizować negatywny wpływ branży na klimat.

W maju 2022 r. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzegła, że z 93 procentowym prawdopodobieństwem co najmniej jeden rok w latach 2022-2026 będzie najcieplejszy w historii. Biorąc pod uwagę, że niektóre części Europy już w 2022 roku doświadczyły rekordowych temperatur, prawdopodobieństwo to stało się faktem.

Wg danych IPCC sektor rolnictwa, leśnictwa i innych form użytkowania gruntów (AFOLU) odpowiada średnio za 21 proc. całkowitych antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych w latach 2010-2019. Te fakty wymagają podjęcia drastycznych kroków w celu ograniczenia emisji z rolnictwa.

Oto konkretne propozycje EIT Food:

1. Zwiększenie zrównoważonego i regeneracyjnego rolnictwa.

Według Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), aby rolnictwo było naprawdę zrównoważone, musi zaspokajać potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń. Zapewniać jednocześnie rentowność, zdrowie środowiska oraz sprawiedliwość społeczną i ekonomiczną. Zwiększenie liczby zrównoważonych praktyk rolniczych, w tym metod rolnictwa regeneracyjnego, pomoże złagodzić skutki zmiany klimatu.

2. Ograniczenie utraty naturalnych krajobrazów i zwiększenie różnorodności biologicznej.

Zabieranie na potrzeby mieszkaniowe czy tradycyjne rolnictwo takich terenów jak lasy, tereny podmokłe i torfowiska, nie tylko zwiększa poziom emisji dwutlenku węgla, ale również zmniejsza naturalną zdolność absorbcji dwutlenku węgla przez te ekosystemy. Dlatego utrzymanie naturalnych terenów jest kluczową drogą do złagodzenia skutków zmian klimatu i zwiększenia różnorodności biologicznej. 

O skali zjawiska niech świadczy fakt, że chociaż większość wylesiania ma miejsce w tropikach to konsumpcja w UE była odpowiedzialna za 16 proc. wylesiania lasów tropikalnych w 2017 r. To znaczy, że Europa jest drugim pod względem wielkości importerem produktów pochodzących z wylesiania. 

3. Wspieranie lokalnych obiegowych systemów żywnościowych.

Tylko 15 proc. gospodarstw rolnych w UE sprzedaje ponad połowę swoich produktów bezpośrednio konsumentom. Zwiększenie tej liczby zapewni uczciwsze ceny dla rolników oraz zwiększy dostęp do świeżych i sezonowych produktów dla konsumentów. Zmniejszy też zdecydowanie oddziaływanie na środowisko. 

4. Promowanie zmiany sposobu odżywiania i zwiększenie zróżnicowania białka.

Zróżnicowanie spożycia białka i zmiana nawyków żywieniowych to kolejne potencjalne rozwiązanie zmniejszające ślad środowiskowy systemu żywnościowego. Całkowite emisje pochodzące od zwierząt gospodarskich stanowią około 14,5 proc. wszystkich antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych rolnictwa. To oznacza, że zmiana diety polegająca na odejściu od konwencjonalnych produktów pochodzenia zwierzęcego na rzecz innych alternatywnych źródeł białka mogłaby drastycznie zmniejszyć emisje. 

5. Wdrożenie zrównoważonych rozwiązań w zakresie o żywności.

Opakowania pomagają w konserwacji żywności i wydłużają okres trwałości produktów. Jednak ich produkcja zwiększa również ślad środowiskowy. Dlatego warto szukać rozwiązań alternatywnych. A takimi mogą być opakowania bazujące na materiałach oparty na polimerach roślinnych. Naśladują one pozytywne cechy konwencjonalnego plastiku, takie jak trwałość i właściwości ochronne, ale są w pełni kompostowalne i mogą rozłożyć się w środowisku kompostowym na wodę, CO2 i biomasę w ciągu 180 dni.