Environmental Impact Award po raz pierwszy w Polsce

Traktat plastikowy ONZ

6 lutego 2024, podczas Sustainable Industry Lab ’24 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zostaną przyznane nagrody w konkursie Environmental Impact Award Poland.

Nagroda będzie corocznym wyróźnieinem za modelowy wysiłek transformacyjny. Otrzymają ją firmy, które wyprzedzając regulacje prawne osiągają doskonałość rozwijając się bez uszczerbku dla naszej planety. Dodatkowo nagrodę specjalną trzyma osoba, która wywarła największy pozytywny wpływ na środowisko. Nagrodę Environmental Impact Award Poland ustanowił UNEP/GRID-Warszawa. Jej cel to promocja pilnych działań w tych obszarach, które co roku wskazuje Zgromadzenie ONZ ds. Środowiska (United Nations Environment Assembly, UNEA).

Wdrażanie nowych regulacji w obszarze ESG nie oznacza wyłącznie raportowania i poszukiwania nowych wskaźników. Jest to również konieczność innego spojrzenia na strategię, strukturę kosztów, innowacyjność produktową, politykę zakupową, opakowania czy marketing. Zwiększanie pozytywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko to już nie tylko obowiązek w obliczu narastającego kryzysu klimatyczno-środowiskowego, ale też wielka szansa dla firm różnej wielkości, z różnych branż.

 Celem naszego przedsięwzięcia jest pokazywanie, że działalność gospodarcza oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju opłaca się. Wierzę, że za przykładem firm-laureatów, które przeżywają rozkwit, ponieważ poszły drogą zrównoważonego rozwoju, pójdą inne i w ten sposób dokona się zmiana sposobu myślenia — powiedziała Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna UNEP/GRID-Warszawa, organizatorka Environmental Impact Award Poland, i dodała: — Tym, co dzisiaj potrzebuje od nas nieustającego wsparcia, jest podsycanie płomyka nadziei, że jutro może być i będzie lepsze niż dzisiaj. Wierzę, że pielęgnowanie tego jest jednym z najważniejszych zadań w „antropocenie”.

Environmental Impact Award – edycja 2024

Tegoroczną edycję poświęcono w całości aktywnościom w obszarze uwolnienia środowiska od zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi. W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele wszystkich branż – interesariuszy w cyklu życia plastiku. Temat tegorocznej edycji zainspirowała rezolucja UNEA 5/14. Akcentuje ona konieczność globalnego podejścia do problemu zanieczyszczenia środowiska, wskazując potrzebę kompleksowego podejścia, obejmującego cały cykl życia plastiku. 

Oceny zgłoszeń dokona kapituła nagrody, powołana przez UNEP/GRID-Warszawa, złożona ze specjalistów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ekspertów innych dziedzin.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają  do 28 stycznia 2024. Formularz dostępny jest  na stronie  Environmental Impact Award Poland 2024 (jotform.com)