TUW PZUW przystępuje do budowy poolu do ubezpieczenia elektrowni jądrowych – wywiad

Warszawa, 15.12.2023 (ISBnews/ ISBnews.TV) – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) przystępuje do budowy poolu krajowych ubezpieczycieli zainteresowanych ubezpieczaniem polskich elektrowni jądrowych, poinformował ISBnews.TV prezes Rafał Kiliński. TUW PZUW będzie w tym projekcie korzystać z doświadczeń pooli m.in. z Japonii, Czech czy Wielkiej Brytanii.

"Z punktu widzenia ubezpieczeniowego ważne jest to, że budowa elektrowni atomowej do momentu, kiedy nie pojawi się na placu budowy tzw. kapsuła z paliwem jądrowym jest traktowana w większości przypadków jako zwykła budowa. Niczym się to nie różni – oczywiście, może jest większy reżim technologiczny, techniczny niż np. przy budowie mostu czy fabryki. Natomiast w momencie, kiedy kapsuła się pojawia, wtedy powstaje już trudność z klasycznymi ubezpieczeniami, bo praktycznie wszystkie warunki ubezpieczeń tzw. cywilnych tracą swoją moc i od tego momentu musi już działać klasyczne ubezpieczenie jądrowe" – powiedział Kiliński w rozmowie z ISBnews.TV.

Podkreślił, że według aktualnych szacunków budowa jednego bloku elektrowni jądrowej to koszt ok. 40 mld zł, zatem łączny koszt projektu w Polsce wyniesie ok. 160 mld zł.

"To są potężne pieniądze, do tego się trzeba przygotować. Ale też to jest wyzwanie regulacyjne, dlatego że wszystkie firmy ubezpieczeniowe podlegają pod reżim Solvency 2, w związku z czym muszą spełniać restrykcyjne wymogi kapitałowe, w których m.in. ma znaczenie kaloryczność ryzyk branych do portfela. Musimy się więc przygotować nie tylko my, ale i cały rynek, dlatego że mamy takie ambicje, żeby wokół nas powstawał polski pool atomowy. Natomiast wymaga to decyzji strategicznych ze strony konkurentów na rynku polskim, dlatego że to również będzie miało wpływ na ich wymogi wypłacalności i na ich ekspozycję na ryzyko" – wskazał prezes.

Zwrócił uwagę, że ubezpieczenie elektrowni atomowej i jej budowy to projekty, w zakresie których jeszcze w Polsce nie ma ekspertyzy.

"Czerpiemy z dobrych wzorców naszych partnerów z zagranicy. Natomiast w ogóle musimy zdecydować o formule, w jakiej takie konsorcjum powstanie i w jakiej ta elektrownia będzie ubezpieczana" – podkreślił Kiliński.

"Mamy np. pool japoński, czeski czy brytyjski – agregator poolu gromadzi pojemność danego rynku wokół siebie i tą pojemność, która pozostaje do uzupełnienia, uzupełnia pojemnościami innych pooli atomowych, z innych stron świata. I w drugą stronę działa to tak samo: jeżeli np. w poolu brytyjskim brakuje pojemności, to po kawałeczku dokładają się inne poole. Jest to stara dobra ubezpieczeniowa zasada dywersyfikacji ryzyka – w razie dużej szkody uczestnicy tego poolu nie poniosą jakichś ogromnych strat, tylko stratę, którą są w stanie udźwignąć" – wyjaśnił prezes.

W przygotowaniach do projektu poola ma pomóc podpisana wcześniej w grudniu br. umowa o strategicznej współpracy w ubezpieczeniach cywilnej energetyki jądrowej z Nuclear Risk Insurers Europe. Porozumienie zakłada przekazywanie wiedzy i doświadczeń oraz priorytetowe traktowanie TUW PZUW w relacjach biznesowych.

"Właśnie sfinalizowaliśmy porozumienie z Nuclear Risk Insurers Europe (NRIE) – to jest organizacja, która ma kilkudziesięcioletnią tradycję działania i była jednym z pierwszych podmiotów na świecie ubezpieczających cywilną energetykę nuklearną. Pierwszą polisę – z tego, co pamiętam – wystawili w 1956 roku" – skomentował Kiliński.

Dzięki temu porozumieniu m.in. pracownicy TUW PZUW – inżynierowie, underwritererzy – odbędą wizyty w siedzibie partnera, a także na obecnie trwającej budowie jednej z brytyjskich elektrowni atomowych, zapowiedział prezes.

Nuclear Risk Insurers (NRI) jest liderem w ubezpieczeniach cywilnej energetyki jądrowej na świecie. Dostarcza specjalistyczne rozwiązania w zakresie szkód majątkowych, awarii maszyn, przerw w działalności gospodarczej oraz odpowiedzialności cywilnej dla ponad 300 cywilnych instalacji jądrowych na świecie.

TUW PZUW to największe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Obejmuje ochroną ubezpieczeniową największe przedsiębiorstwa, w tym z branży energetycznej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 436,12 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Lesław Kretowicz

(ISBnews/ ISBnews.TV)