PSPA opublikowało 'Białą Księgę Nowej Mobilności’ ze 120 postulatami zmian prawnych

Warszawa, 01.02.2024 (ISBnews) – Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) opublikowało "Białą Księgę Nowej Mobilności", podało PSPA. Dokument stanowi kompleksowy plan rozwoju nowej mobilności w Polsce i obejmuje ponad 120 postulatów zmian regulacyjnych i systemowych, których wprowadzenie doprowadzi do zniesienia głównych barier hamujących elektryfikację polskiego transportu. W projekt zaangażowało się ponad 250 partnerów, w tym 10 kancelarii prawnych i firm doradczych.

"W ostatnich latach rozwój nowej mobilności nie znajdował się na liście priorytetów administracji publicznej. W obliczu globalnych trendów konieczne jest wprowadzenie przemysłu motoryzacyjnego w Polsce na drogę transformacji w kierunku zeroemisyjnym. W przeciwnym wypadku stracimy historyczną szansę na wzrost innowacyjności całej gospodarki i na umocnienie pozycji polskich firm w globalnym łańcuchu dostaw. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, PSPA przygotowało zbiór konkretnych, gotowych do wdrożenia rozwiązań regulacyjnych. Inicjując projekt 'Białej Księgi', założyliśmy, że na drodze do likwidacji barier rozwoju elektromobilności pierwszym krokiem powinno być ich prawidłowe zidentyfikowanie, a następnie czynne zaangażowanie w projekt tych podmiotów, których bezpośrednio i pośrednio dotyczą nasze postulaty. Od tempa wdrożenia postulatów ujętych w 'Białej Księdze' zależy nie tylko tempo dekarbonizacji transportu oraz wzrostu gospodarczego w kolejnych latach, ale również realizacja przez Polskę wymogów wyznaczonych przez unijne regulacje, takie jak np. rozporządzenie AFIR" – powiedział dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w komunikacie.

Globalne zmiany polegające na odchodzeniu od napędów konwencjonalnych na rzecz elektrycznych mogą sprawić, że polski sektor motoryzacyjny – generujący dziś 8% polskiego PKB i kreujący ok. 400 tys. miejsc pracy – utrzyma silną pozycję w krajowej gospodarce, a Polska wyrośnie w branży automotive na nową potęgę gospodarczą Europy albo zostanie wykluczona z łańcucha dostaw, co przyczyni się do redukcji zatrudnienia oraz spadku PKB. Od decyzji podjętych w najbliższych miesiącach i latach zależeć będzie, czy na drodze do długoterminowej zielonej transformacji i neutralności klimatycznej Europy Polska znajdzie się wśród liderów gospodarczych regionu. Nowa mobilność kreuje niepowtarzalną, historyczną szansę na dynamiczny rozwój gospodarczy, podkreślono.

"Nad 'Białą Księgą Nowej Mobilności' pracowało ponad 250 podmiotów z całego łańcucha wartości zrównoważonego transportu. W projekcie wzięli udział wiodący producenci pojazdów i komponentów, operatorzy i producenci infrastruktury ładowania, firmy z sektora bateryjnego, instytucje finansowe, firmy z obszaru nowej mobilności i współdzielenia pojazdów, branża TSL oraz retail, koncerny energetyczne oraz deweloperzy. 'Biała Księga' powstała przy udziale 10 kancelarii prawnych oraz firm doradczych. Jej przygotowanie zajęło ponad 1000 godzin pracy" – dodał dyrektor rozwoju organizacji w PSPA Wojciech Jakubczak.  

Ujęte w "Białej Księdze Nowej Mobilności" propozycje zmian regulacyjnych obejmują takie obszary jak ogólnodostępna infrastruktura ładowania, infrastruktura budynkowa i badania techniczne stacji ładowania, podatki i taryfy, strefy czystego transportu, transport ciężki (eHDV), implementacja Dyrektywy RED II/III, Strategia Nowej Mobilności, bezpieczeństwo pożarowe, rozporządzenie bateryjne, wpływ elektromobilności na rozwój gospodarczy, program "Mój Elektryk" czy też pojazdy zautomatyzowane i autonomiczne. 

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku zrównoważonego transportu. Organizacja zrzesza ponad 250 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem tego rynku w Europie.

(ISBnews)