Spółka Mo-Bruku ma umowę na zagospodarowanie odpadów za szac. 67,06 mln zł netto

Warszawa, 15.12.2023 (ISBnews) – El-Kajo – spółka zależna Mo-Bruku – podpisała pięcioletnią umowę z Paprec Energies Gdańsk na zagospodarowanie odpadów poprocesowych ze spalarni w Gdańsku, podał Mo-Bruk. Odpady stanowiące przedmiot umowy zostaną zagospodarowane w należącej do spółki zależnej instalacji w Bydgoszczy. Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi 67 062 500 zł netto (tj. 72 427 500 zł brutto). Ostateczna wartość umowy uzależniona jest od ilości faktycznie przekazywanych odpadów.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami – zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 243,39 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)