Elektrownia Szczytowo-Pompowa Żarnowiec ma 40 lat

Elektrownia Żarnowiec

Elektrownia Szczytowo-Pompowa Żarnowiec, należąca do spółki PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE, obchodzi 40–lecie pracy. Jest to największa elektrownia szczytowo–pompowa w Polsce. 

Największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa w Żarnowcu od czterdziestu lat stanowi źródło energii i przyczynia się do  stabilnej pracy Krajowego Systemu Energetycznego. Obecnie, w dobie transformacji energetycznej i rosnącej ilości odnawialnych mocy w systemie, elektrownie, jak ta w Żarnowcu, zyskują na znaczeniu z uwagi na to, że pełnią także funkcję wielkoskalowego magazynu zielonej energii.  Ze względu na strategiczne położenie oraz rozwój morskich farm wiatrowych na północy Polski, przy elektrowni planowana jest budowa największego w Europie bateryjnego magazynu energii elektrycznej. Będzie miał moc co najmniej 200 MW oraz pojemność przekraczającą 820 MWh.

Elektrownia Szczytowo – Pompowa Żarnowiec o mocy 716 MW znajduje się w województwie pomorskim w miejscowości Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim. Rozpoczęła działalność w 1983 roku. Wybór lokalizacji na północy Polski był spowodowany potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Energetycznego (KSE). Stabilność dostaw energii elektrycznej w tamtym czasie była zagrożona. Elektrownia miała również zapewnić wyższy standard i bezpieczeństwo dostaw energii. Ponadto, intensywnie rozwijające się Trójmiasto wymagało coraz większych dostaw energii.  

Elektrownia Żarnowiec to obiekt  nowoczesny i zmodernizowany. Generalny program modernizacji ESP Żarnowiec opracowano w  latach 2000-2006. Prace trwały do 2012 r. Przeprowadzona modernizacja przyniosła znaczące usprawnienie pracy, zarówno w wymiarze operacyjnym, jak i ekonomicznym. 

Jest elektrownia będzie magazyn energii

Przy elektrowni PGE planuje budowę największego w Europie bateryjnego magazynu energii elektrycznej o mocy co najmniej 200 MW oraz pojemności przekraczającej 820 MWh. Docelowo zapewni on spójny i zrównoważony dostęp do energii w okresach zwiększonego zapotrzebowania na nią. Zwiększy również możliwości stabilizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz ułatwi rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych. Jest to szczególnie ważne, za względu na rozwój morskich farm wiatrowych na północy Polski. Lokalizacja magazynu przy ESP Żarnowiec jest oddalona o ok. 10 km od Morza Bałtyckiego, gdzie  PGE w ciągu najbliższych kilku lat wybuduje morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 3,5 GW.  

Elektrownia Żarnowiec: energia kinetyczna wody

Elektrownia szczytowo – pompowa Żarnowiec wykorzystuje energię kinetyczną i potencjalną wody płynącej lub zatrzymanej w zbiornikach do generowania energii elektrycznej. W momentach gdy zaczyna brakować energii, np. w godzinach szczytu, następuje zrzut wody z górnego zbiornika do dolnego. To napędza turbiny, które przekształcają ruch w energię kinetyczną. Z kolei w momentach nadwyżki energii wodę przepompowuje się z dolnego zbiornika do górnego. Tam jest przechowywana, jako energia potencjalna. 

Zbiornik górny elektrowni jest budowlą sztuczną, stworzoną do magazynowania energii elektrycznej. Jego powierzchnia całkowita wynosi 135 ha. Zbiornik może pomieścić aż 13 800 000 m3 wody. A to czyni go znaczącym zasobem wody gotowej do wykorzystania w procesie generacji energii. W zbiorniku górnym można zgromadzić wodę umożliwiającą produkcję około 3 600 000 kWh. Ta ogromna zdolność magazynowania i oddawania energii pozwala na zasilenie systemu elektroenergetycznego przez ok. 5,5 godz. – w sposób ciągły o mocy 700 MW.

Obejrzyj film: