Grupa Tauron zbuduje farmę wiatrową Sieradz o mocy 24 MW do końca 2025 r.

Warszawa, 13.12.2023 (ISBnews) – Tauron Zielona Energia – spółka z Grupy Tauron Polska Energia – wybuduje swoją szesnastą farmę wiatrową w Sieradzu, podała spółka. Instalacja o łącznej mocy 24 MW ma ruszyć pod koniec 2025 roku.

Farma wiatrowa Sieradz będzie się składać z ośmiu turbin, w tym  sześciu turbin o mocy 3,3 MW oraz dwóch o mocy 2 MW każda. Przeprowadzone analizy wskazują na możliwą wysoką produktywność farmy określoną na poziomie 3 277 MWh/MW/rok, podkreślono.

"Farmy wiatrowe mają odgrywać kluczową rolę w miksie wytwórczym Taurona w perspektywie końca dekady. Łącznie z farmą Sieradz w budowie mamy pięć farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 160 MW i dwie farmy fotowoltaiczne o mocy ponad 100 MW.  W fazie analizy inwestycyjnej znajduje się kolejne kilkanaście projektów OZE" – powiedział prezes Paweł Szczeszek, cytowany w komunikacie.

Zakupiony projekt farmy wiatrowej posiada już pozwolenie na budowę, co pozwoli na szybką realizację przedsięwzięcia. Inwestycję będzie realizowała spółka Tauron Zielona Energia.

"Pierwsze prace przygotowawcze ruszą z początkiem 2024 roku. Z kolei do końca I kwartału 2024 planujemy rozpocząć ścisłe roboty budowlane, druga połowa przyszłego roku zakończy się gotowymi fundamentami oraz przygotowaniem transportu turbin. Pierwsze napięcie planujemy podać w trzecim kwartale 2025 roku, a oddanie do eksploatacji w pełni funkcjonującej farmy nastąpi do końca 2025 roku" – dodał prezes Tauron Zielona Energia Wojciech Więcławek.

W fazie budowy, oprócz farmy Sieradz, znajdują się też cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 140 MW. Trzy z nich zostaną uruchomione w przyszłym roku – Mierzyn o mocy 58 MW, Gamów o mocy 33 MW i Warblewo o mocy 30 MW. Pierwszy prąd z farmy Nowa Brzeźnica (20 MW) popłynie natomiast w 2025 roku, podano również.

Tauron eksploatuje dziś 11 farm wiatrowych. To instalacje w Majewie, Piotrkowie, Zagórzu, Wicku, Marszewie, Lipnikach, Śniatowie, Mogilnie, Inowrocławiu, Dobrzyniu i Gołdapi o łącznej mocy 417 MW, a także trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 56 MW (w Jaworznie, Choszcznie i Mysłowicach), a w budowie znajduje się farma Proszówek o mocy 55 MW oraz drugi etap farmy w Mysłowicach o mocy około 60 MW.

Łączna moc zainstalowana w OZE wyniosła 606 MW (w tym 417 MW w elektrowniach wiatrowych, 133 MW w elektrowniach wodnych, 56 MW mocy w elektrowniach fotowoltaicznych). Zgodnie z założeniami strategii, w 2030 roku grupa będzie dysponować 1 100 MW w farmach wiatrowych.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 36,31 mld zł przychodów w 2022 r.

(ISBnews)