Parametry środowiskowe decydują o wyborze sprzętu AGD

AGD

Zmiany klimatyczne i pogarszający się stan środowiska naturalnego są powodem do niepokoju dla ponad 50 proc. Polaków. Jednocześnie, aż 62 proc. respondentów uważa, że stan środowiska zależy od każdego z nas, a codzienne wybory mają realny wpływ na naturalne otoczenie. Wśród najchętniej podejmowanych przez nas działań prośrodowiskowych znalazły się zakup i użytkowanie energooszczędnych sprzętów gospodarstwa domowego – wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Whirlpool.

Proste działania, realne efekty

Jak się okazuje, wśród najczęściej praktykowanych przez nas działań na rzecz ochrony klimatu, są te narzucone odgórnie, np. przez regulacje prawne (ograniczenie stosowania jednorazowego plastiku). Co trzeci Polak deklaruje, że ogranicza do minimum stosowanie środków czyszczących potencjalnie szkodliwych dla środowiska. Co ciekawe, najczęściej działania na rzecz klimatu podejmują przedstawiciele pokolenia baby boomers. Są to osoby urodzone po wojnie, w latach 50. oraz 60. Eko działania często idą w parze z korzyściami finansowymi i pozwalają na oszczędności. Nie dziwi więc, że konsumenci, którzy wychowywali się w wymagających, powojennych czasach, są bardziej skłonni do wyrzeczeń na rzecz dobrostanu środowiska. Dla młodszych pokoleń, wprowadzanie takich nawyków, choć jest konieczne, nie jest łatwe. Często wiąże się z zupełnie nowym stylem życia. Jak np. zamiana samochodu na komunikację zbiorową lub rower, postawienie na wielorazowe opakowania czy korzystanie ze stacji refill.

Nowoczesne AGD w służbie przyrodzie?

W walce z postępującymi zmianami klimatycznymi może pomóc nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego.

AGD znajdujące się w naszych domach może odpowiadać za pobór nawet kilkudziesięciu procent energii danego gospodarstwa. Przestarzałe sprzęty w oczywisty sposób przyczyniają się do zwiększenia tego wskaźnika, ale te nowoczesne mogą zużywać nawet o 50 proc. mniej prądu. Dokonując świadomych zakupów możemy realnie obniżyć nie tylko nasze rachunki, ale także mieć wpływ na środowisko – mówi Andrea Riggio, dyrektor generalny Whirlpool Corporation.

Badanie pokazało, że Polacy już są świadomi, które z parametrów AGD są prośrodowiskowe. Nadal jednak ich motywacje do zakupu wynikają raczej z kwestii finansowych niż ekologicznych. Wśród najważniejszych czynników badani wymieniali: energooszczędność sprzętu, niskie zużycie wody (w przypadku pralek czy zmywarek). Dodatkowo zwracali uwagę na trwałość sprzętu (a co za tym idzie rzadkie naprawy), a także możliwość poddania recyklingowi

To właśnie recykling jest jednym z kluczowych wskaźników w strategii zrównoważonego rozwoju Whirlpool. 90 proc. odpadów elektrycznych i elektronicznych jest odzyskiwanych i poddawanych recyklingowi: prawie wszystkie wracają do naszego cyklu produkcyjnego i są ponownie wykorzystywane – dodaje Andrea Riggio.

Gospodarka odpadami AGD

– Cieszy fakt, że zdecydowana większość Polaków (80 proc.) uznaje gospodarowanie i recykling elektroodpadów za ważną część działań na rzecz klimatu. Widzą w tym realne korzyści: oszczędność zasobów naturalnych (np. rtęci, srebra czy miedzi), recykling materiałów takich jak szkło czy aluminium, a także zapobieganie dostawania się szkodliwych związków chemicznych do gleby, powietrza czy wody – wyjaśnia Andrea Riggio. – W Polsce system zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (w skrócie ZSEE) jest dobrze rozwinięty. Odpowiednie technologie, a także różnorodne działania edukacyjne przyniosły skutek – jedynie 3 proc. badanych uznaje gospodarkę elektrośmieciami za nieistotną. Z drugiej jednak strony, duża odpowiedzialność leży na producentach AGD – dodaje Riggio.