Raport ING: Jak polski biznes zareagował na szok energetyczny?

PSE, Farmy fotowoltaiczne

W 2022 r. polskie firmy dotknął szok energetyczny. Skala wstrząsu była uzależniona od energochłonności procesów produkcyjnych i wykorzystywanych nośników energii. Firmy zaczęły działać na rzecz poprawy efektywności energetycznej czy budowy własnych źródeł odnawialnych. Podejmując takie inwestycje często napotykały na bariery regulacyjne lub zderzały się z problemem niedostosowania sieci elektroenergetycznych do bardziej rozproszonych źródeł energii. 

Zapisz się na newsletter ecoekonomia.pl.

Obserwujemy indywidualne działania polskich firm związane z zero emisyjnością i większym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jest jednak potrzeba jasnych reguł gry w kontekście regulacyjnym. W takich aspektach, jak współdzielenie infrastruktury, wykorzystanie łączy bezpośrednich oraz dostęp do krajowej sieci przesyłowej. Czytelne ramy regulacyjne oraz spójność przekazu pomogą w efektywnej ocenie projektów energetycznych tego typu przez sektor bankowy – powiedział Michał Mrożek, wiceprezes Zarządu ING Banku.

Raport przygotowano na podstawie analizy trendów na rynkach energetycznych. Dodatkowo autorzy przeprowadzili 20 wywiadów z przedstawicielami dużych firm z różnych branż oraz dwóch izb handlowych: skandynawskiej i włoskiej. Wywiady przeprowadzili dziennikarze Grupy PTWP, w I kwartale 2023 roku.

Odpowiedzi na ważne pytania

Raport „Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych”odpowiada na następujące pytania:

  • Co wstrzymuje inwestycje energetyczne w Polsce?
  • Do czego może prowadzić segmentacja rynku energii wywołana zróżnicowanym wsparciem publicznym w zależności od wielkości firmy?
  • Jakie są oczekiwania firm odnoście cen i dostępności nośników energii w 2023 roku?
  • Jaki będzie polski miks energetyczny za dwie dekady?
  • Dlaczego zazielenianie i kryteria ESG to nie moda, lecz konieczność dla utrzymania konkurencyjności i współpracy w globalnych łańcuchach dostaw?

Raport dostępny jest na stronie:

Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych. | Serwis Ekonomiczny ING