Światowy Dzień Środowiska pod hasłem #BeatPlasticPollution

Światowy dzień środowiska

“Beat Plastic Pollution” to hasło tegorocznego Światowego Dnia Środowiska (World Environment Day). Odnosi się do wyzwania, jakie stoi przed światową społecznością, czyli ostatecznego rozwiązania kryzysu zanieczyszczania środowiska tworzywami sztucznymi. Przesłanie skierowane do środowisk związanych z całym cyklem życia tworzyw sztucznych postuluje zatrzymanie plastiku w obiegu gospodarczym i z dala od środowiska. Globalne obchody Światowego Dnia Środowiska od 50 lat koordynuje Program ONZ ds. Środowiska (UNEP).

Ironią losu jest to, że materiał tak trwały, że nie ulega rozpadowi przez wiele stuleci, wykorzystywany jest do masowej produkcji przedmiotów, które pozostają w użyciu zaledwie przez chwilę, po czym stają się odpadem. Na świecie produkujemy ponad 430 mln ton plastiku rocznie, z czego 2/3 to produkty przeznaczona do jednorazowego użytku. Z tej masy dodatkowych tworzyw sztucznych w gospodarczym obiegu, mniej niż 10 proc. poddaje się recyklingowi. Natomiast ponad 20 proc., przez złe zarządzanie trafia do środowiska. Szacuje się, że co roku do jezior, rzek i mórz wrzucamy 23 mln ton plastiku. Światowy Dzień Środowiska przypomina te zatrważające statystyki.

Czas skończyć z mikroplastikiem

Odpady z tworzyw sztucznych są już we wszystkich zakamarkach świata. Znajdziemy je także we wszystkich organizmach żywych, także w naszych ciałach. Mikroplastik – drobiny plastiku do 5 mm – przedostaje się do żywności, wody i powietrza. Niektóre dodatki chemiczne zawarte w mikroplastikach powodują poważne skutki zdrowotne, np. zaburzają gospodarkę hormonalną. Istnieją potwierdzone związki tych dodatków z otyłością, cukrzycą, nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu, chorobą nowotworową. Czas więc podjąć natychmiastowe działania, które przyniosą systemowe zmiany w obszarach produkcji, projektowania, konsumpcji czy unieszkodliwiania tworzyw sztucznych. Tym bardziej, że większość z możliwych rozwiązań jest znana i dostępna od ręki.

Światowy Dzień Środowiska: przyszłość jest cyrkularna

Kiedy w latach 50. plastik zaczęto produkować na masową skalę, nie opracowano koncepcji – i nadal jej nie ma – jak skutecznie unieszkodliwiać tworzywa sztuczne. Nie wzięto również pod uwagę, że plastik będzie mieć wpływ na środowisko naturalne. Kryzys wywołany przez zanieczyszczanie środowiska uświadomił nam, że jako ludzie, nie żyjemy i nie działamy w izolacji od naszej planety. Jesteśmy częścią wielkiego żywego systemu, od którego zależymy jako istoty biologiczne, i na który mamy wpływ jako istoty twórcze. Kryzys zanieczyszczeń nauczył nas, że tworzywa sztuczne – chociaż tworzone przez człowieka – nie należą do świata natury. Teraz, kiedy już znamy mechanizmy i skutki wprowadzania ich do środowiska, znajdziemy sposoby, żeby zachowując korzyści z tworzyw sztucznych, nie szkodzić planecie i nam samym.

Rezolucja „End Plastic Pollution”

W marcu 2022, podczas 5. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (United Nations Environment Assembly, UNEA5), państwa członkowskie przyjęły historyczną Rezolucję “End Plastic Pollution: Towards an International Legally Binding Instrument”. Dokument ten wzywa rządy państw do wypracowania do roku 2024 nowego prawa międzynarodowego. Ma ono zakończć problem zanieczyszczania środowiska przez zamknięcie obiegu dla gospodarki tworzyw sztucznych. 

Inger Andersen, dyrektor wykonawcza Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (United Nations Environment Programme, UNEP) uważa, że ​będzie to najważniejsze międzynarodowe wielostronne porozumienie środowiskowe od czasu Porozumienia Paryskiego z 2015 r.

“Jest to perspektywa utwierdzająca nas, że gra jest warta świeczki” – tak Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa podsumowała analizy UNEP. Informują one m.in., że już samo przejście na gospodarkę cyrkularną może do 2040 r. zmniejszyć ilość tworzyw sztucznych trafiających do oceanów o ponad 80 proc. Dodatkowo zredukować produkcję pierwotnego plastiku o 55 proc. oraz zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 25 proc.. 

Systemowa zmiana, korzyści dla wszystkich

Zanieczyszczanie środowiska tworzywami sztucznymi powoduje szkody o wartości od 300 do 600 mld USD rocznie. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym do 2040 r. może przynieść oszczędności przekraczające 4,5 bln USD. Zmniejszyłoby to również emisje gazów cieplarnianych o 25 proc. A ponadto stworzyłoby dodatkowe miejsca pracy oraz poprawiło warunki życia milionów pracowników sektora nieformalnego w krajach rozwijających się. Mówiąc krótko, odejście od obecnego niezrównoważonego modelu będzie lepsze dla planety, klimatu, naszego zdrowia i samej gospodarki.

Działania zmierzające do zamknięcia cyklu życia tworzyw sztucznych muszą podejmować wszyscy, którzy mają wpływ na obieg plastiku – rządy, samorządy, przedstawicieli biznesu, a także społeczności, placówki edukacyjne, związki wyznaniowe oraz każda osoba fizyczna. Z okazji Światowego Dnia Środowiska, UNEP przygotował w tym roku Poradnik #Beat Plastic Pollution” , który podpowiada gotowe rozwiązania i sposoby angażowania się wynikające z możliwości działania reprezentantów tych środowisk.

“If you can’t use it – refuse!”

Warto w tym miejscu przypomnieć hierarchię postępowania z odpadami, jaką Unia Europejska ustanowiła w 2019 r. Według niej, wydłużenie życia przedmiotów, które zatrzymuje plastik w gospodarczym obiegu, a więc z dala od środowiska, może się odbywać przez naprawianie, renowację i powtórne użycie. Strategia ta jest lepsza niż recykling. Naprawianie i ponownie użycie są najlepszą strategią przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska tworzywami sztucznymi. Warto zapamiętać maksymę, że jeśli nie możemy jakiejś rzeczy użyć ponownie, odmówmy jej przyjęcia! (“If you can’t use it – refuse!”).

Przed nami jedno z najważniejszych globalnych wydarzeń, które łączy ludzi na całym świecie w holistycznej refleksji nad stanem naszej planety. Temat Światowego Dnia Środowiska każdego roku jest inny, ale cel ten sam  zdać sobie sprawę z błędów, które popełniamy, poczuć powagę sytuacji, zmotywować się do wspólnego działania. Zrobić wszystko, aby utrzymać nasze środowisko w jak najlepszej kondycji – mówi o tym wyjątkowym dniu Maria Andrzejewska.

Światowy Dzień Środowiska po raz 50-ty

Światowy Dzień Środowiska, obchodzony jest co roku 5 czerwca. Ustanowiono go rezolucją ONZ po to, by przypominać nam o pogarszającym się stanie globalnego środowiska. Po raz pierwszy obchodzony był w roku 1973 r. Przez ostatnie pół wieku był okazją do poruszenia w przestrzeni publicznej tematów takich, jak jakość wody, pustynnienie, ochrona klimatu, tworzenie zielonych miast czy przyjazne dla ludzi i środowiska wzorce rozwoju.