Konsumenci zapłacą za korzystanie, producenci za zaśmiecanie

Opłata za zaśmiecanie

Poznaliśmy szczegóły opłaty, jaką producenci zapłacą tytułem rekompensaty za oczyszczanie terenów publicznych. Opłata jest nowością wprowadzoną przez przepisy implementujące unijne dyrektywy plastikowe (SUP). Pozyskane pieniądze mają zostać przeznaczone na sprzątanie terenów publicznych. Rozporządzenia miałyby wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Opłata za zaśmiecanie obejmie takie produkty jak: 

  • pojemniki na żywność, 
  • paczki i owijki, 
  • pojemniki na napoje o pojemności do trzech litrów, 
  • kubki na napoje z wieczkami i pokrywkami, 
  • lekkie plastikowe torby na zakupy,
  • wyroby tytoniowe z filtrami,
  • filtry zawierające tworzywa sztuczne sprzedawane do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi,
  • chusteczki,
  • balony.

Jaki jest cel wprowadzenia opłaty? Chodzi o dodatkowe pieniądze na sprzątanie i zbiórkę odpadów.

Celem opłaty jest pokrycie kosztów związanych ze zbieraniem odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak te, które zostały wprowadzone do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania tych systemów, a także uprzątania, transportu i przetwarzania tych odpadów. W odniesieniu do produktów takich jak chusteczki nawilżane oraz balony, coroczna opłata ma pokryć koszty uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak te, które zostały wprowadzone do obrotu – czytamy w uzasadnieniu projektu. 

Opłata za zaśmiecanie: poznaliśmy stawki

Projekt rozporządzenia „w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania tych odpadów zakłada stawkę w wysokości 0,20 zł za 1 kg. Dotyczy ona pojemników na żywność, paczek i owijek wykonanych z elastycznych materiałów zawierających żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki. Także pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów, kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek, lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. 

Stawka w wysokości 0,01 zł jest przewidziana za sztukę wyrobów tytoniowych z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne. A także do filtrów zawierających tworzywa sztuczne sprzedawanych do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi. 

Także opłata  0,01 zł dotyczy chusteczek nawilżanych (do higieny osobistej i do użytku domowego), balonów. Opłata nie dotyczy balonów wykorzystywanych do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań. Chodzi o takie produkty, których nie rozprowadza się wśród konsumentów indywidualnych. 

Wprowadzona opłata za zaśmiecanie to kojenia regulacja mająca ograniczyć używanie jednorazowego plastiku. Wczoraj pisaliśmy o tym, że konsumenci zapłacą za jednorazowe opakowania na żywność gotową do spożycia.