Raport „Zrównoważone finansowanie – fakty i mity”

Od kilku lat, unijne regulacje związane ze zrównoważonym rozwojem są wyzwaniem dla firm, nie tylko w kwestii wdrażania nowych przepisów. Także ich interpretacji. Santander Bank Polska wraz z partnerami: firmą doradczą SAPERE oraz Giełdą Papierów Wartościowych, przygotował raport „Zrównoważone finansowanie – fakty i mity”.

Jest bardzo wiele mitów dotyczących zarówno rozumienia pakietu unijnych regulacji dotyczących zrównoważonego finansowania, jak i poszczególnych ich zapisów. Często trudno je odróżnić od faktów. Stąd pomysł na opracowanie, które uporządkuje wiedzę i rozwieje wątpliwości przedsiębiorców dotyczące regulacji związanych z ESG. Dodatkowo obali kilka mitów, które często pojawiają w różnych publikacjach.

Chaos informacyjny

Duża liczba informacji, danych, regulacji i zmian powoduje u niektórych przedsiębiorców poczucie chaosu, niepewności oraz skutkuje problemami z interpretacją przepisów. Santander Bank Polska od dłuższego czasu aktywnie działa w obszarze zielonej transformacji, nie tylko dostarczając wiedzę i służąc doradztwem. Przede wszystkim finansuje przedsięwzięcia, które pomagają firmom przejść przez ten proces.

– W czasie ostatnich dwóch lat nasz bank, jako pierwszy w Polsce, zaproponował klientom takie produkty jak kredyt ESG linked oparty na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju, zrównoważone obligacje czy IRS oparty o wskaźniki ESG. Jednocześnie dostosowujemy politykę kredytową do oczekiwań rynku, klientów i regulatorów. Zwiększamy także zaangażowanie w inwestycje OZE. To tylko część działań, które podejmujemy w ramach zrównoważonego finansowania i naszego wkładu w realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu – wyjaśnia Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polska.

„Zrównoważone finansowanie – fakty i mity”

Raport „Zrównoważone finansowanie – fakty i mity” to jedna z wielu aktywności banku związanych z ESG. Działania oparte o wskaźniki ESG są częścią strategii biznesowej od 2020 roku. Aktywnie rozwijana jest oferta produktowa – w 2021 bank wprowadził pierwszą kartę płatniczą z biodegradowalnego plastiku, a także ofertę EKO Kredytu. W ubiegłym roku bank wspierał także zieloną transformację klientów, przeprowadzając drugą największą emisję dla spółki niefinansowej o łącznej wartości 311 mln euro, organizując emisję zrównoważonych obligacji o wartości 750 mln złotych czy wspierając rozwój OZE.

Raport o faktach i mitach związanych z zielonym finansowaniem powstał we współpracy Santander Bank Polska z firmą doradczą SAPERE oraz Giełdą Papierów Wartościowych