Małe instalacje OZE: wzrosty organiczne i statystyczne

instalacja PV

Małe instalacje OZE rosną dynamicznie. Jednak niekoniecznie wynika to z realnego boomu inwestycyjnego. Za dobre statystyki roku 2022 w znacznym stopniu odpowiadają zmiany definicji instalacji.

Wg danych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w ciągu całego minionego roku liczba wytwórców energii wpisanych do rejestru wytwórców w małych instalacjach wzrosła z 1292 do 2448, czyli o blisko 90 proc. Z kolei liczba zarejestrowanych instalacji zwiększyła się o 2327 jednostek, z 1932 do 4259, co oznacza wzrost o 120 proc. Ponad 70 proc. z tego (3056) stanowią instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego.

Wzrost na skutek zmiany definicji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod pojęciem małej instalacji należy rozumieć tę o łącznej mocy zainstalowanej od 50 kW do 1 MW, przyłączoną do sieci o napięciu niższym niż 110 kV. Warto pamiętać, że tak wielki wzrost nie wynika tylko z rozwoju małych instalacji. Do końca 2021 r. do rejestru wytwórców małego OZE wliczano natomiast instalacje mniejsze, czyli o maksymalnej mocy 0,5 MW.

Małe instalacje OZE: z 1 do 3 GW

Znacząco wzrosła również całkowita moc małych instalacji: z 1 GW do ponad 3 GW. W konsekwencji także ilość wyprodukowanej przez nie energii: z 532 GWh do 6,7 TWh. Najwięcej energii pochodziło z elektrowni fotowoltaicznych. Wyprodukowały one ponad 4,6 TWh, co stanowi 69 proc. całej energii wytworzonej przez małe instalacje OZE.

Na drugiej pozycji, pod względem wolumenu wyprodukowanej energii, znalazły się instalacje biogazowe, które wytworzyły prawie 1,4 TWh. To stanowiło około 20 proc. energii wyprodukowanej przez małe instalacje w 2022 r. Kolejne miejsca należały do instalacji wiatrowych z ponad 6 proc. udziałem w produkcji i elektrowni wodnych (4 proc.). Marginalne znaczenie w zestawieniu wciąż mają instalacje biomasowe, które wytworzyły zaledwie 0,11 proc. całej energii pochodzącej z małych instalacji OZE.