Zniszczone ekosystemy w Europie potrzebują odbudowy

Stan europejskiej przyrody nie jest dobry i w ostatnich latach wykazuje niewiele oznak poprawy. Europejska Agencja Środowiska (EEA) przygotowała raport „The importance of restoring nature in Europe”. Wynika z niego, że europejskie ekosystemy pilnie potrzebują działań na rzecz odbudowy. Zarówno w obrębie istniejących obszarów chronionych, jak i poza nimi. M.in. w lasach, na terenach rolniczych, w morzach i na obszarach miejskich.  

Odbudowa zniszczonych rzek, jezior, terenów podmokłych, lasów, użytków zielonych, siedlisk morskich i innych ekosystemów nie tylko poprawiłaby ogólną odporność i jakość przyrody w Europie. Dodatkowo przyniosłaby wiele szerszych korzyści społecznych. Na przykład zdrowie siedlisk zapylaczy, takich jak pszczoły i chrząszcze, ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego. Z kolei lasy i tereny podmokłe mają kluczowe znaczenie dla łagodzenia zmian klimatycznych. Zdrowe ekosystemy zapewniają również lepszą ochronę przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i zanieczyszczeniami. Dlatego zniszczone ekosystemy w Europie tak bardzo potrzebują odbudowy i zmiany.

Znaczenie odbudowy przyrody w Europie

Jednak pomimo zobowiązań podjętych na przestrzeni kilkudziesięciu lat, państwa UE nie były jeszcze w stanie osiągnąć długoterminowych celów w zakresie ochrony przyrody. Nie zmieniły także ogólnej negatywnej tendencji zmniejszania się różnorodności biologicznej – wynika z raportu EEA. Aby zmienić ten kierunek, konieczne jest przywrócenie zniszczonych ekosystemów do dobrego stanu. Jednocześnie należy intensywnie działać na rzecz ochrony tych zdrowych. 

Według najnowszej oceny EEA – 81 proc. chronionych siedlisk, 39 proc. chronionych ptaków i 63 proc. innych chronionych gatunków znajduje się w złym stanie. Wiele czynników wpływa negatywnie na przyrodę w Europie. Są to m.in. intensywne rolnictwo, zabieranie ziemi, zanieczyszczenie, niezrównoważona gospodarka leśna i zmiany klimatu.