Co najmniej 1,7 tys. gatunków europejskich jest zagrożonych wyginięciem

Degradacja siedlisk, zmiana klimatu i nielegalny handel dziką fauną i florą – przyczyniają się do wyginięcia dzikiej przyrody. Sytuacja dotyczy co najmniej 1 677 z 15 060 ocenionych gatunków europejskich. Są poważnie zagrożone – alarmuje Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, powołując się na dane Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. 

– Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody utworzyła europejską czerwoną listę gatunków zagrożonych wyginięciem. Podkreśliła, że co najmniej 1 677 z 15 060 ocenionych gatunków europejskich jest zagrożonych wyginięciem – czytamy na stronie www.what-europe-does-for-me.eu/p Biura Analiz PE.

Europejski Zielony Ład to wiele inicjatyw, dzięki którym Europa ma stać się neutralna dla klimatu w 2050 roku. Natomiast nowa strategia UE na rzecz różnorodności biologicznej na rok 2030 jest zasadniczą częścią tego programu.

– Określa ona cele Unii w zakresie wprowadzenia różnorodności biologicznej w Europie na ścieżkę odnowy do 2030 roku. Także cele dotyczące zmniejszenia ryzyka wyginięcia zapylaczy i ograniczenia wpływu rolnictwa na różnorodność biologiczną – czytamy na stronie.

Źródło informacji: EuroPAP News