Europejski atlas środowiska i zdrowia – nowe narzędzie dla mieszkańców UE

Jak wygląda jakość powietrza w miejscu, w którym mieszkasz? Jaki jest poziom natężenia hałasu czy liczba terenów zielonych i kąpielisk wokół ciebie? Teraz każdy mieszkaniec Unii może w łatwy sposób to sprawdzić korzystając ze specjalnego atlasu środowiska i zdrowia. 

Od niedawna dostępna jest specjalna platforma internetowa – europejski atlas środowiska i zdrowia EEA (European Environment Agency). Atlas prezentuje dane i informacje o tym, jak zanieczyszczenia i inne zagrożenia środowiskowe wpływają na zdrowie i samopoczucie Europejczyków oraz jak chronią nas zasoby środowiska.

Europejski atlas: Pierwsze na taką skalę narzędzie dla wszystkich Europejczyków 

Interaktywne narzędzie internetowe, pierwsze na taką skalę dla całej Europy, pozwala użytkownikom na wizualizację wpływu otaczającego ich środowiska na ich zdrowie i samopoczucie. Wszystkie informacje można znaleźć na specjalnie przygotowanych szczegółowych mapach. Obejmują one takie zagadnienia jak:

Dane zebrano we wszystkich krajach członkowskich i współpracujących z EEA. Atlas jest jednym z narzędzi przygotowanych i opublikowanych przez EEA w celu wsparcia monitorowania ambicji Unii Europejskiej w zakresie redukcji zanieczyszczenia. 

Europejski atlas: Jak wygląda jakość środowiska w miejscu, w którym mieszkasz? Jaki ma to wpływ na ciebie?

Atlas pozwala także na tworzenie i udostępnianie „środowiskowej karty wyników” konkretnego adresu lub lokalizacji. Dodatkowo dostępne są także wizualizacje nierówności w zagrożeniach środowiskowych, na przykład związanych z dochodami. Atlas opiera się także na szerokiej gamie danych i analiz dotyczących zagrożeń środowiskowych dla zdrowia i korzyści płynących ze zdrowego środowiska. Jego celem jest zebranie wszystkich tych informacji w jednym cyfrowym centrum i udostępnienie społeczeństwu.

Atlas jest „żywym produktem”. Będzie regularnie aktualizowany i otwarty na opinie użytkowników.

Mapy dla wszystkich miast i ulic w UE

Korzystając z atlasu w łatwy sposób można uzyskać przegląd jakości środowiska, w którym zamieszkujemy, pracujemy, uczymy się czy bawimy. Wystarczy kliknąć na mapę lub wpisać adres, a wyniki pojawią się w prawym panelu. Można też uzyskać dodatkowe szczegóły na temat zastosowanych zmiennych i progów.

Informacje dla Warszawy.