Liderzy GOZ – nowatorskie projekty gospodarki cyrkularnej

W VI edycji konkursu Stena Circular Economy Award wiele projektów dotyczyło zrównoważonej konsumpcji i produkcji, czyli celu 12 Agendy 2030 ONZ. Z najnowszego raportu „Circular Gap Report” wynika niepokojący trend pogarszającej się sytuacji globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Według „Circular Gap Report” stan cyrkularności gospodarki na świecie pogarsza się z każdym rokiem. Dzieje się tak głównie ze względu na rosnącą ekstrakcję i użytkowanie materiałów. Dlatego wyzwanie związane z tzw. circularity gap (luką cyrkularną) staje się coraz większe. W obliczu takiego stanu rzeczy, niezwykle ważne jest wyróżnianie projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia celu zrównoważonej konsumpcji i produkcji. W tegorocznej, szóstej edycji konkursu Stena Circular Economy Award, znalazło się sporo projektów zgodnych z celami Agendy 2030 ONZ, które dążą do ograniczenia wyczerpywania się zasobów naturalnych oraz redukcji ilości odpadów. Takie projekty są kluczowe w walce o zrównoważony rozwój i przeciwdziałanie negatywnym skutkom niskiej cyrkularności gospodarki. 

67 zgłoszeń w trzech kategoriach

Jury spośród 67 zgłoszeń wyłoniło zwycięzców w 3 kategoriach: 

  • firm wdrażających rozwiązania GOZ
  • firmy promujące gospodarkę cyrkularną,
  • studentów, którzy mają pomysł na realizację projektów, w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym lub jej promocji w biznesie i społeczeństwie. 

Zwycięzcą w kategorii: Przedsiębiorstwa promujące idee GOZ został projekt firmy Jeronimo Martins Polska (Biedronka) skoncentrowany na ekoprojektowaniu opakowań. Dodatkowo także działaniach edukacyjnych skierowanych do dostawców firmy, które mają na celu zminimalizowanie wpływu produkcji na środowisko. 

Przedsiębiorstwa wdrażające rozwiązania GOZ

W kategorii: Przedsiębiorstwa wdrażające rozwiązania GOZ, jury konkursu wyróżniło trzy projekty realizowane przez firmy: 

  • EasyFootings za praktykę „Easyfootings fundament zielonego ładu” polegającą na projektowaniu ekologicznych fundamentów zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej, 
  • Nijhuis Industries Central Europe za rozwiązanie „Instalacji odzysku wody bezpośrednio ze ścieków”,
  • Drogerie DOT – działa w duchu zasady zero plastic waste. Opracowała sposób na ograniczenie jednorazowych opakowań środków kosmetycznych oraz detergentów. 

Każde z tych przedsięwzięć wykazało się nowatorskimi rozwiązaniami w dziedzinie gospodarki cyrkularnej. 

Coraz więcej studentów

W kategorii: Student, nagrodę otrzymały Marlena Idczak i Klementyna Folwarczyk za projekt „Wełna z recyklingu w służbie roślinom”. Ten projekt to doskonały przykład, jak innowacyjne podejście do problemu odpadów może przyczynić się do rozwoju zrównoważonej produkcji i konsumpcji. 

 – Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym konkursie i podzielili się swoimi praktykami. Szczególnie cieszymy się, ze wzrostu zgłoszeń od studentów. W tym roku otrzymaliśmy prawie trzy razy więcej wniosków konkursowych niż w piątej edycji. Pokazuje to coraz większe zainteresowanie tematem gospodarki obiegu zamkniętego. Taka postawa daje nadzieję na zmianę trendu i rozwój gospodarki w kierunku cyrkularności. – pogratulował Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling Polska.