Amazon z komercyjnym rekordem energii odnawialnej w 2022 r.

Nestlé

Łączna moc energii odnawialnej zakontraktowanej przez Amazon wynosi obecnie ponad 20 GW. Odpowiada to mocy zdolnej do zasilania 15,3 mln europejskich domów. Na ten wynik składają się także inwestycje w Polsce. W 2022 roku Amazon ogłosił zawarcie jednej z największych w kraju umów typu cPPA na zakup energii odnawialnej pochodzącej z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach.

Amazon w minionym roku zwiększył zdolność do wytwarzania energii odnawialnej o dodatkowe 8,3 gigawata (GW). Między innymi dzięki 133 nowym projektom OZE w 11 krajach. W rezultacie łączna moc czystej energii generowanej w ramach 401 projektów solarnych i wiatrowych w 22 krajach, w tym w Polsce, wynosi już ponad 20 GW. Amazon ustanowił tym samym nowy rekord pod względem ilości energii odnawialnej zakontraktowanej w ciągu roku przez jedną firmę. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii, w tym rozwiązań chmurowych, inwestycje Amazon w OZE przyczyniają się do transformacji energetycznej. Także do przyspieszenia rozwoju gospodarczego w wielu regionach świata.

Zgodnie z danymi Bloomberg New Energy Finance, od 2020 r. Amazon pozostaje największym na świecie korporacyjnym nabywcą energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Spółka osiągnęła w 2021 r. 85 proc. udział w miksie wykorzystywanym przez firmę. M.in. do zasilania biur, centrów logistycznych, centrów danych Amazon Web Services (AWS) i sklepów Amazon obsługujących łącznie miliony klientów na całym świecie. Jednocześnie nowe projekty, a tym samym potencjał energetyczny płynący z farm wiatrowych i solarnych, przybliżyły Amazon do osiągnięcia celu, jakim jest przejście w 100 proc. na energię odnawialną do 2025 r. Jest to pięć lat wcześniej niż zakładał to pierwotny plan firmy.

Słońce i wiatr znad Europy – Polska na zielonej mapie projektów Amazon

Amazon posiada w Europie 80 projektów solarnych on-site oraz 48 projektów wiatrowych i solarnych (łącznie 128, on-site i off-site) o mocy ponad 4 600 MW. Wszystkie, zgodnie z oczekiwaniami, generują energię wystarczającą do zasilenia równowartości 3,5 miliona europejskich domów rocznie.

Polskim akcentem na mapie globalnych projektów z zakresu OZE jest umowa z 2022 r. na zakup energii z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach w województwie dolnośląskim. Jednocześnie to jedna z największych umów typu CPPA (Corporate Power Purchase Agreement) w historii kraju. Moc zainstalowana farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach to około 87 MW. Według przewidywań elektrownia ma generować ponad 120 tys. megawatogodzin czystej energii rocznie, co oznacza równowartość zapotrzebowania na energię ok. 57 tys. polskich gospodarstw domowych w ciągu roku.

Dzięki inwestycji w farmę fotowoltaiczną w Miłkowicach, Amazon wspiera realizację przyjętego przez Polskę celu, jakim jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w polskiej energetyce w najbliższych latachTa współpraca pomoże również przyspieszyć dekarbonizację w Polsce, gdzie paliwa kopalne nadal generują 85 proc. energii – mówi Anna Papka, menedżerka polityki publicznej Amazon ds. zrównoważonego rozwoju w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

OZE w globalnej perspektywie zrównoważonego rozwoju

Nowe projekty ogłoszone w 2022 r. są poza Polską w: Australii, Kanadzie, Finlandii, Francji, Niemczech, Japonii, Singapurze, Hiszpanii i USA. Firma rozpoczęła także prace w tym zakresie w Brazylii, Indiach i Indonezji. Wśród 401 projektów na całym świecie są 164 farmy wiatrowe i słoneczne oraz 237 instalacji solarnych na dachach obiektów firmy. Docelowo, globalne projekty mają generować po ich pełnym uruchomieniu ponad 56,8 tys. gigawatogodzin (GWh) czystej energii rocznie.