Agreena wspólnie z ASAP wspiera rolnictwo regeneratywne

Do członków Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP dołączyła Agreena. Jest to firma, która opracowała pierwszy w Europie program certyfikacji węgla w glebie posiadający międzynarodową akredytację.

Rolnictwo jest odpowiedzialne za emisję gazów cieplarnianych. Jednak, dzięki wdrożeniu szeregu praktyk regeneratywnych, gleba może pochłaniać i magazynować dwutlenek węgla z atmosfery. Dla rolników to nie tylko szansa na nowe źródło przychodów, ale także większa odporność gospodarstwa na skutki zmian klimatu. Praktyki regeneratywne pozwalają na poprawę retencji wody, wpływają na zwiększenie bioróżnorodności czy zmniejszają ryzyko wystąpienia erozji. Są to tylko niektóre z korzyści stosowania zasad zrównoważonego rolnictwa węglowego.

Skutki zmian klimatu

– Wszyscy rozumiemy, że konieczne jest wdrażanie rozwiązań ograniczających skutki zmian klimatu wynikających z działalności rolniczej. Poprzez podnoszenie jakości gleby i wspieranie bioróżnorodności, rolnicy zyskują szansę, by być wynagradzanymi za swój pozytywny wkład dla środowiska. Nasz program to prosty i przejrzysty sposób dla rolników na uzyskanie dodatkowego dochodu za to, co i tak już robią. AgreenaCarbon to jedna z pierwszych interaktywnych platform liczących sekwestrację węgla w gospodarstwie rolnym, posiadających międzynarodową akredytację. Koncentrujemy się na rolnikach współpracujących z nami. Ważne, aby w miarę jak świat wdraża bardziej zrównoważone praktyki i kształtuje nowe rynki, rolnicy wciąż mogli decydować, co jest najlepsze dla ich gospodarstw i aby mieli dostęp do nowych źródeł dochodu  mówi Simon Haldrup, CEO Agreena.

Odpowiednia zawartość węgla w glebie, szczególnie w formie organicznej, jest niezbędna do wzrostu i rozwoju roślin. W konsekwencji do opłacalnej produkcji roślinnej. Intensywne zabiegi agrotechniczne mogą jednak doprowadzić do znaczącego zmniejszenia się ilości węgla, co prowadzi do istotnej degradacji gleb. Stąd podjęcie zabiegów, które przywrócą glebie możliwie wysoką zawartość tego makroelementu jest konieczne. Dzięki stosowaniu zasad zrównoważonego rolnictwa węglowego zyskuje zarówno środowisko jak i rolnicy. Wraz z poprawą jakości gleby rosną plony i zyski gospodarstwa.

– Już w grudniu 2021 roku Komisja Europejska przyjęła komunikat o zrównoważonym obiegu węgla i określiła zasady jego sekwestracji w ekosystemach. Obecnie toczą się prace nad określeniem zachęt bezpośrednich dla zarządców gruntów. Ich celem będzie nagradzanie rolników za podejmowanie określonych praktyk w zakresie gospodarowania gruntami, które mają doprowadzić do zwiększenia sekwestracji CO2 – mówi Małgorzata Bojańczyk, dyrektorka Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

Agreena certyfikuje pół miliona hektarów

Agreena działa obecnie na 14 rynkach europejskich, w tym w Polsce i oferuje certyfikaty węgla w glebie zweryfikowane przez stronę trzecią, które rolnicy mogą sprzedawać na dobrowolnym rynku węgla. Łączny areał gospodarstw, z którymi współpracuje, to ponad pół miliona hektarów.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce.