Polityka klimatyczna w barwach miedzi

polityka klimatyczna, miedź, KGHM, ESG

– Jesteśmy coraz bardziej neutralni dla środowiska. Stawiamy sobie ambitne cele i dlatego budujemy politykę klimatyczną – zapowiedział podczas spotkania inaugurującego kluczowy etap przygotowywania polityki klimatycznej koncernu Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź.

Zakończenie prac zaplanowane jest na ostatni kwartał tego roku. Podczas spotkania w siedzibie KGHM w.Lubinie przedstawiciele spółki omówili m.in. aktualny status i harmonogram prac oraz dalszy podział zadań w kluczowym etapie projektu.

– Nadążamy za współczesnymi trendami, które towarzyszą naszemu biznesowi. A nawet je wyprzedzamy. Wydajemy setki milionów złotych na dostosowanie produkcji do obowiązujących wymogów. Jesteśmy coraz bardziej neutralni dla środowiska. Stawiamy sobie ambitne cele i dlatego budujemy politykę klimatyczną. Nie uciekniemy i nie chcemy uciekać przed rzeczywistością. Intensywnie pracujemy nad tym dokumentem – podkreśla Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź.

Z każdym rokiem rosną wymogi nakładane na przemysł zarówno przez unijne, jak i krajowe prawodawstwo. Spółki muszą stawać się bardziej efektywne w wykorzystaniu zasobów. Dążyć do dalszego ograniczania emisji, minimalizować wpływ na klimat i środowisko w którym operują, ograniczać ślad węglowy.

Technologie pomogą obniżyć ślad węglowy

Polityka klimatyczna powstaje od kilku lat. Miedziowy lider w branży wydobywczej m.in. analizował wpływ zmian.klimatu na model biznesowy czy badał sytuację dotyczącą globalnego wzrostu temperatury i jego skutków związanych z kosztami korzystania ze środowiska. Specjaliści z KGHM poszukują technologii pozwalających obniżać ślad węglowy. Poprzez obniżenie emisji bezpośrednich i pośrednich oraz pracują nad poprawą efektywności energetycznej i podniesieniem poziomu zużycia energii ze źródeł odnawialnych.

Trwają prace analityczne

W KGHM trwa gromadzenie niezbędnych informacji, wiedzy i danych na temat emisji gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej. Końcowym etapem będzie przygotowanie dokumentu kierunkowego oraz realizujących go procedur. Do udziału w pracach i wyrażenia swojej opinii zaproszono naukowców oraz lokalnych interesariuszy KGHM z Dolnego Śląska. Cały proces zakończy się wdrożeniem polityki i towarzyszących jej regulacji.

Polityka klimatyczna pod okiem ekspertów

W rozpoczętej właśnie fazie prac KGHM wsprze Ernst & Young.

– Szacuje się, że jedna tona miedzi zastosowana w zielonych technologiach może ograniczyć emisję CO2 aż do 7,500 ton. Do. 2050 r. miedź może przyczynić się do redukcji emisji w UE aż o 25 proc. Do 2030 r. przewidywane jest podwojenie wydobycia miedzi na świecie pomimo rosnącego rynku wtórnego. Sektor wydobycia oraz hutnictwa miedzi, a zatem także KGHM, może być zatem jednym z głównych beneficjentów Zielonego Ładu – twierdzi Bogdan Dobrzeniecki, dyrektor EY doradzający KGHM w przygotowaniu polityki klimatycznej.

Redukcje emisji już nastąpiły

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, KGHM należy do najbardziej energochłonnych przedsiębiorstw w Polsce. Jednak firma od lat z powodzeniem dąży do ograniczenia swojego wpływu na środowisko. Wyrazem tego jest m.in. ponad 99 proc. redukcja emisji związków siarki i pyłów. W trosce o klimat miedziowy gigant podjął też program transformacji energetycznej. Intensywnie rozwija własne odnawialne źródła.energii oraz bada możliwości wykorzystywania w swoich kopalniach elektrycznych pojazdów i maszyn górniczych.
Dzięki opracowaniu i wdrożeniu polityki klimatycznej KGHM Polska Miedź w jeszcze większym stopniu ograniczy emisje bezpośrednie i pośrednie oraz poprawi swoją efektywność energetyczną. Oznacza to nie tylko dalsze ograniczenie śladu środowiskowego spółki. Także jej lepsze dostosowanie.do zmian otoczenia rynkowego wynikających ze wzrostu cen energii i uprawnień do emisji CO2. polityka klimatyczna