Zielone światło dla bio-plastiku 

bio-plastik

Wykorzystanie i produkcja tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego, ulegających biodegradacji i nadających się do kompostowania, stale rośnie. Jak sprawić, żeby tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego miały pozytywny wpływ na środowisko. Nowe propozycje UE ucieszą zwolenników tego typu tworzyw.

Nowe przepisy opracowane przez Komisję wyjaśniają, w jaki sposób tworzywa sztuczne mogą stać się częścią zrównoważonej przyszłości.

Biomasa z odpadów

Biomasa wykorzystywana do produkcji tworzyw bio musi być pozyskiwana w sposób zrównoważony. Bez szkody dla środowiska i z poszanowaniem zasady „kaskadowego wykorzystania biomasy”. To oznacza, że producenci powinni w pierwszej kolejności wykorzystywać jako surowiec odpady organiczne i produkty uboczne. 

Bio-plastik: bez przestrzeni dla greenwashingu

Aby walczyć z „greenwashingiem” i uniknąć wprowadzania konsumentów w błąd, producenci muszą unikać ogólnych stwierdzeń na produktach z tworzyw sztucznych, takich jak „bioplastik” i „biobased”. Informując o zawartości bioplastiku, producenci powinni odnosić się do dokładnego i mierzalnego udziału bioplastiku w produkcie (na przykład: „produkt zawiera 50 proc. bioplastiku”).

Bez zgody na zaśmiecanie

Do tworzyw biodegradowalnych należy podchodzić z ostrożnością. Mają one swoje miejsce w zrównoważonym świecie. Muszą mieć jednak konkretne zastosowania, w których udowodnione są ich korzyści dla środowiska i wartość dla gospodarki cyrkulacyjnej. Tworzywa biodegradowalne nie powinny w żadnym wypadku stanowić przyzwolenia na zaśmiecanie. 

Bio-plastik: Ważny czas i okoliczności rozkładu

Ponadto, muszą one być oznakowane w celu wskazania, jak długo potrwa ich biodegradacja, w jakich okolicznościach i w jakim środowisku. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że biodegradowalność opakowania nie może być równa z przyzwoleniem na zaśmiecanie przestrzeni publicznej.

Ograniczenie kompostowania przemysłowego

Tworzywa nadające się do kompostowania przemysłowego powinny być stosowane tylko wtedy, gdy przynoszą korzyści dla środowiska. Dodatkowo nie wpływają negatywnie na jakość kompostu oraz gdy istnieje odpowiedni system zbierania i przetwarzania bioodpadów. Opakowania nadające się do przemysłowego kompostowania będą obowiązkowe w pewnych grupach asortymentów. Należą do nich np. torebki na herbatę, strączki i podkładki do kawy filtracyjnej, naklejki na owoce i warzywa oraz bardzo lekkie torebki plastikowe. Produkty muszą zawsze być certyfikowane do kompostowania przemysłowego, zgodnie z normami UE.