Młodzież nie taka znowu eko. 6 najważniejszych wniosków raportu „Ziemianie Atakują”

Ziemianie Atakują

Poznaliśmy tegoroczną edycję raportu „Ziemianie Atakują”. Wynika z niego, że widzimy ogromne zagrożenie w zanieczyszczeniu środowiska, ale… Młodzi ludzie nie są gotowi działać aktywnie, zmiany i wyrzeczenia chcą wprowadzać tylko najbardziej świadomi choć dość licznie deklarujemy ograniczenie zakupów i oszczędzanie wody.

„Ziemianie Atakują” to raport oparty na wynikach badania społecznego Kantar Polska przeprowadzonego na próbie 1000 dorosłych Polaków. Zawiera analizy ekspertów z obszaru energetyki, zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju. Oto sześć kluczowych wniosków z raportu „Ziemianie Atakują 2022”:

1. Kwestie środowiskowe nadal są dla nas ważne

Po pięciu falach pandemii, po wybuchu wojny w Ukrainie, w warunkach narastającej inflacji i kryzysu energetycznego Polki i Polacy wskazują zmianę klimatu oraz zanieczyszczenie środowiska jako dwa z trzech największych zagrożeń stojące przed światem. Konflikty zbrojne i wojny wskazało 68 proc. badanych, zanieczyszczenie środowiska – 50 proc., zmianę klimatu – też 50 proc.

2. Młodzi ludzie nie chcą naprawiać świata

Wbrew obiegowej opinii młodzi ludzie są mniej chętni do aktywnego działania w obronie przed skutkami zmiany klimatu. 23 proc. osób w wieku 18-24 lata twierdzi, że „to inni są odpowiedzialni za katastrofę ekologiczną, nie zamierzam nic z tym robić” (wobec 13 proc. wskazań dla ogółu społeczeństwa).

3. Zmiany i wyrzeczenia tylko w grupie świadomych obywateli

Poprzednie dwie edycje projektu „Ziemianie Atakują”, udowodniły, że zmiany zachowania, zgody na nowe regulacje i wyrzeczeń w konsumpcji można oczekiwać od osób o wyższym poziomie wiedzy w zakresie środowiska naturalnego. Niestety, od trzech lat Polki i Polacy niezmiennie zdają test środowiskowy na dwójkę z plusem (przeliczając na skalę szkolną).

4. „Greenwashing” może się opłacać

Wobec niskiego poziomu wiedzy o środowisku, autorzy raportu wskazują na realną groźbę manipulacji oraz tzw. „greenwashingu” ze strony podmiotów tak politycznych, jak i biznesowych.

5. Mniej kupować, oszczędzać wodę i nie korzystać z jednorazówek

Osobiste wyrzeczenia, jakie badani są w stanie podjąć w walce ze zmianą klimatu to „mniej kupować i wyrzucać” (48 proc. wskazań), ograniczenie zużycia wody (40 proc.) i rezygnacja z jednorazowych plastikowych przedmiotów (39 proc.). Na uwagę zasługuje także wzrost deklaracji znaczącego ograniczenia jedzenia mięsa (21 proc. vs. 15 proc. w 2020 r.).

6. Oczekujemy zmian od biznesu

Polki i Polacy wzywają do walki ze zmianą klimatu przede wszystkim władze centralne (53 proc.). A także firmy energetyczne (46 proc.) oraz korporacje i biznes (36 proc.). Co ciekawe, na przestrzeni ostatnich trzech lat poziom oczekiwań działań od władz centralnych spadł o 8 pkt. proc. Natomiast w przypadku korporacji i biznesu – wzrósł o 7 pkt. proc.

Projekt „Ziemianie Atakują” już w poprzednich edycjach stał się podstawą do rozpoczęcia działań transformacyjnych na poziomie państwa, samorządów i firm. Od 2019 r. raport doczekał się niemal 4,5 tys. pobrań. Jego wyniki były tematem jedynej debaty kandydatów na prezydenta RP w 2020 r. W tym roku opracowanie jest wzbogacone o 17 tekstów eksperckich. W każdym z nich praktycy z obszaru zmiany klimatu, środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju pozwalają lepiej zrozumieć wyniki badania i dają wskazówki do odpowiedzialnych działań dla decydentów.

– To ważna wiadomość, że pomimo doświadczeń pandemii, kryzysu ekonomicznego i wybuchu wojny, waga wyzwań klimatycznych ani drgnęła – mówi Mateusz Galica, lider projektu „Ziemianie Atakują” oraz partner zarządzający w agencji zielonych transformacji „Lata Dwudzieste”.

Autorami publikacji są Kantar Polska i Lata Dwudzieste. Przy publikacji współpracowali: European Climate Foundation i United Nations Global Compact Network Poland. Projekt nie jest przedsięwzięciem komercyjnym i pełen raport jest dostępny bezpłatnie na stronie www.ziemianieatakuja.pl.