Miasto przyjazne – projekt City Helpers w Krakowie

City Helpers

Jak Kraków radzi sobie z tłumami turystów? Miasto dla mieszkańców, czy dla turystów? Poszukiwanie złotego środka. 

Dawna stolica Polski jest najpopularniejszym kierunkiem turystycznym w kraju, szczególnie dla gości z zagranicy. Daje to miastu i jego mieszkańcom wiele korzyści. Niestety generuje też negatywne zjawiska, których uciążliwość i szkodliwość odczuwają głównie ludzie żyjący w historycznym centrum.

Miasto przyjazne: City Helpers pomagają turystom

W ramach polityki zrównoważonej turystyki, miasto zainicjowało nowatorską akcję pod nazwą City Helpers (CH). Głównym jej hasłem było „welcome but respect”, czyli „jesteś naszym gościem i bardzo się z tego cieszymy, pod warunkiem, że przestrzegasz kilku zasad, tj. nie hałasuj, nie śmieć, nie pij alkoholu w miejscach publicznych”. Projekt polegał na tym, że w sezonie turystycznym (maj – wrzesień) w centrum Krakowa pracowało kilkanaście osób, które były nie tylko swoistą mobilną informacją turystyczną. Również pilnowali porządku oraz reagowali na jego zakłócanie, hałas, nielegalny handel etc. 

Głównymi zadaniami City Helpersów było:

  • udzielanie informacji turystycznej,
  • pomoc turystom,
  • korygowanie niewłaściwych zachowań,
  • poprawa porządku publicznego w centrum miasta,
  • zbieranie danych na temat zdarzeń i zjawisk niepożądanych. 

Przez 4 miesiące trwania projektu City Helpersi podjęli ponad 20 000 różnych akcji, w tym ponad 15 000 osób udzielono informacji turystycznej. 

Miasto przyjazne: Lotne patrole szybkiego reagowania

CH pracujący dwójkami lub trójkami (godziny nocne) patrolowali historyczne centrum miasta. Obserwowali, informowali, pouczali i interweniowali. Mieli specjalną gorącą linię ze strażą miejską na wypadek trudnych sytuacji – konieczności szybkiej interwencji. Zwracali uwagę turystom, którzy pili alkohol poza lokalami lub głośno się zachowywali. Co ciekawe, jeśli byli to goście zagraniczni, to w prawie 100 proc. reagowali pozytywnie na uwagi i prośby. Dobra koordynacja ze służbami miejskimi oraz szybkość reagowania CH dały efekt synergii i zwiększyły skuteczność pracy straży miejskiej. 

City Helpers: w trosce o mieszkańców turystycznych dzielnic

Realizowany z moim udziałem projekt jest nowatorską inicjatywą w naszym kraju i mam nadzieję, że Urząd Miasta Krakowa podejmie decyzję o jego kontynuacji i rozbudowie w przyszłości. W mojej ocenie skuteczność City Helpersów, jako mobilnej informacji turystycznej jest znacznie większa niż tradycyjnych, stacjonarnych punktów. Do tego działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i estetyki miasta oraz udzielana turystom pomoc (drobne wypadki, zagubienia rzeczy etc), czynią ten projekt wszechstronnym i efektywnym.

Wstępne opinie mieszkańców Starego Miasta i Kazimierza pokazują ich pozytywny odbiór tej akcji. Spotkałem się ze zdaniem, że pierwszy raz miasto podejmuje działanie, by zmniejszyć uciążliwość z powodu wzmożonego ruchu turystycznego. Gdyby dodać do tego, wzorem innych krajów, pewne ograniczenia administracyjne w zakresie godzin sprzedaży alkoholu w sklepach oraz otwarcie ogródków, to efekt byłoby pełniejszy.

Jestem przekonany, że tak realizowany zrównoważony rozwój turystyki, uwzględniający komfort życia mieszkańców turystycznego centrum, przyniesie korzyści obu stronom. Na koniec chciałbym wspomnieć, że Gdańsk zainteresował się projektem i niewykluczone, że będzie on wdrażany tam od 2023 roku.