Jeśli ekologia w IT to dla oszczędności

Europejski Zielony Ład

Główną motywacją firm do wdrażania rozwiązań ekologicznych w IT są oszczędności. Ponad połowa przedsiębiorców tego sektora w Polsce byłaby skłonna realizować działania, które jednocześnie spełniają cel środowiskowy i przynoszą oszczędności – wynika z raportu BCG Platinion. 

Chodzi zwłaszcza o ograniczanie zużycia energii. Jej konsumpcja tylko w centrach danych wg prognoz Komisji Europejskiej może wzrosnąć nawet o 28 proc. do 2030 roku. Eksperci HRS-IT wskazują, że większe zaangażowanie sektora w ekologię może obniżyć koszty działalności, jak i wyróżnić firmę na tle konkurencji. 

– Rosnące koszty dla przedsiębiorstw, w tym oczekiwania finansowe pracowników, to teraz jedno z największych wyzwań. Sektor IT nie jest tu wyjątkiem. Warto zwrócić uwagę na kilka pozytywów. Poszukiwanie oszczędności skłania do rozsądniejszego zarządzania zasobami. W przypadku firm i działów IT jest to przede wszystkim energia, której zużycie można zmniejszać m.in. przenosząc dane z centrów do chmury czy ich aranżację tak, by były chłodzone przez powietrze z zewnątrz. Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko ma też znaczenie wizerunkowe. To wpływa na odbiór przez pracowników i pomaga przyciągać najlepszych. To ważne, tym bardziej że szczególnie dla najmłodszego pokolenia, tzw. „zetek”, ekologia i ochrona klimatu ma znaczenie przy wyborze przyszłego pracodawcy – mówi Kinga Marczak z HRS-IT.

Jak wynika z raportu „Green IT in CEE: Keen companies still lack clear plans” przygotowanego przez BCG Platinion we współpracy z SAP, dla 54,4 proc. firm w Polsce motywacją do zmniejszania wpływu na środowisko i redukcji wykorzystania zasobów naturalnych w działalności IT są oszczędności. Niecałe 21 proc. wskazało na zobowiązujące je do tego regulacje. Z kolei 10 proc. na zwiększenie zadowolenia pracowników. Nad Wisłą motywacja związana z oszczędnością jest szczególnie wysoka w porównaniu do innych badanych krajów (Czechy i Węgry). Nieduża jest natomiast presja ze strony regulatorów. 

– Wraz z rozwojem branży IT rośnie jej wpływ na otoczenie. W związku z tym powinna częściej podejmować działania chroniące klimat. Obecna sytuacja, czyli zarówno wzrost kosztów działalności, jak i utrzymujący się niedobór specjalistów, mogą być impulsami do poprawy. Badania Deloitte wskazują, że około jedna trzecia pracowników rozważyłoby zmianę pracodawcy, który nie prowadzi zrównoważonych praktyk biznesowych. Świadomość ekologiczna rośnie zwłaszcza wśród najmłodszych, dlatego takie podejście ma przyszłość – mówi Kinga Marczak.