Polacy chcą być eko

Aż 89 proc. Polaków uważa, że ma wpływ na rozwiązywanie globalnych problemów społecznych i środowiskowych. Tylko co dziesiąty nie wierzy w to, że jego działania, jako jednostki, mogą mieć jakikolwiek wpływ. Badanie zrealizował Think Forward Initiative oraz Grupa ING.

Z badania „Wybory Polaków a zrównoważony rozwój” wynika, że pandemia skłoniła co drugiego respondenta do refleksji na temat wpływu indywidualnych działań na środowisko. Polacy chcą być eko.

Deklarujemy mądrzejsze zakupy

Ponad połowa z nas deklaruje, że byłaby mniej skłonna kupować produkty firm, które nie podchodzą poważnie do tematu ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej. Średnio, co drugi Polak deklaruje, że podczas zakupów dóbr konsumenckich bardziej niż kiedykolwiek bierze pod uwagę kwestie środowiskowe i ekologiczne. Dodatkowo jest skłonny zapłacić więcej za produkty, jeśli nadają się do recyklingu lub zostały wytworzone w sposób przyjazny dla środowiska. Co więcej, większość Polaków (70 proc.) oczekuje wprowadzenia przepisów wspierających ekologiczne inicjatywy oraz przyśpieszenie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Chodzi o farmy wiatrowe, elektromobilność i branże niskoemisyjne.

– W ING wierzymy, że jeśli każdy z nas zmieni coś w swoim codziennym postępowaniu, świat poczuje różnicę. Dlatego w trosce o naszą planetę zmiany zaczęliśmy od siebie. Wierzymy, że każde ekodziałanie ma sens i jest potrzebne. Tym bardziej cieszymy się, że z takim myśleniem zgadzają się też Polacy. Jak potwierdzają nasze badania, nie tylko czują, że mają realny wpływ na środowisko, ale podejmują też wiele aktywności w trosce o nie. Jako bank chcemy towarzyszyć w tej podróży naszym klientom i dawać narzędzia. Tak, aby w codziennym życiu każdy z nas mógł z większą uwagą podchodzić do tematów ekologicznych – mówi Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Jak dbamy o ekologię na co dzień?

Prawie ¾ Polaków stara się zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów spożywczych – taka postawa częściej występuje wśród kobiet i osób starszych. A ponad połowa (56 proc.) jest bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zaangażowana w segregowanie opakowań po żywności. Co czwarty respondent, częściej niż przed pandemią, kupuje żywność i artykuły spożywcze oraz zamawia posiłki przez internet. Ponadto pandemia w pozytywny sposób wpłynęła na podejście do zdrowego odżywania, co dotyczy aż 47 proc. badanych.

Jakość żywności, data ważności i cena to trzy najważniejsze kwestie dotyczące robienia codziennych zakupów spożywczych. Zdatność opakowania do recyklingu jest istotna dla blisko 40 proc. badanych. Kobiety zdecydowanie częściej przykładają wagę do wielu kwestii podczas robienia zakupów spożywczych.

Prawie 60 proc. Polaków deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zaczęła bardziej aktywnie dążyć do większej energooszczędności. Najczęściej posiadane rozwiązania to: podwójne szyby (44 proc.), urządzenia energooszczędne (39 proc.) czy docieplenie budynku (28 proc.).

Co więcej – aż 80 proc. Polaków segreguje opakowania po żywności i napojach w domu. Grupą najbardziej zaangażowaną w recykling są osoby najstarsze. Z kolei osoby w wieku 18-34 częściej nie segregują śmieci w ogóle lub robią to tylko częściowo.

Badanie grupy ING oraz Think Forward Initiative realizowane jest w 8 krajach (Austria, Belgia, Niemcy, Holandia, Hiszpania, Rumunia, Polska, Turcja) na reprezentatywnej próbie. Badanie ma każdorazowo na celu zgłębienie postaw konsumentów w stosunku do pieniędzy oraz finansów. Dzięki tej wiedzy możemy trafniej dopasowywać produkty i usługi dla klientów, a także wspierać ich w podejmowaniu decyzji finansowych.

Próba reprezentatywna dla Polski N=1002

  • Wykonawca badania: IPSOS
  • Czas realizacji: wrzesień 2021
  • Metoda badawcza: wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CAWI)

Szczegółowy raport z wynikami badania dostępny jest tutaj