Rolnictwo napędzane energią słońca

agrowoltaika

Wysokie ceny energii oraz presja ze strony konsumentów powodują, że rolnicy szukają sposobów na obniżenie kosztów produkcji. Jedną z możliwości jest agrowoltaika – czyli połączenie produkcji rolnej z wytwarzaniem energii elektrycznej. O możliwościach, zaletach i barierach takiego rozwiązania opowiada Ewa Magiera – prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

Na czym polega agrowoltaika ?

Agrowoltaika to wsparcie sektora rolnego najlepszymi rozwiązaniami technologicznymi, jakie oferuje energetyka słoneczna. Dzięki niej na tej samej powierzchni odbywała się najbardziej efektywna produkcja rolna i jednocześnie produkcja energii elektrycznej.
Uprawa wielu owoców i warzyw wymaga zacienienia, ochrony przed odparowaniem wody z gleby czy szkodliwą działalnością ptaków i dzikich zwierząt. Z pomocą przychodzą nowoczesne systemy fotowoltaiczne, które umożliwiają produkcję rolną oraz wypas zwierząt. Dają też ochronę przed szeregiem szkodliwych czynników, takich jak gwałtowne zjawiska pogodowe związane ze zmianami klimatycznymi. 

Czy agrowoltaika może przyczynić się do ograniczenia rosnących kosztów produkcji rolnej?

Zdecydowanie tak. W 2019 roku mówiło się, że energia elektryczna stanowi ok. 20 proc. kosztów produkcji rolnej. Aż strach pomyśleć jaką jej część stanowi teraz. Inne kraje wspierają rozwój technologii fotowoltaicznej na wsi, a Polska nie. To między innymi z tego powodu nasze rolnictwo przestaje być konkurencyjne. Potrzebujemy szybkich działań aby do tego nie dopuścić. Na początku roku przedstawiciele niemieckiego rządu poinformowali, że Niemcy chcą czterokrotnie zwiększyć moc paneli słonecznych. Na instalacje fotowoltaiczne ma być przeznaczone 15 proc. pól uprawnych. Dzięki temu powinno zostać wygenerowane 200 GW dodatkowej mocy. To na pewno będzie miało korzystny wpływ na konkurencyjność cenową ich produktów rolnych.

Jakie główne bariery trzeba pokonać, aby ta technologia rozwijała się na naszej wsi?

Bardzo nam zależy, żeby prawo i procedury związane z instalacją tej technologii były proste i przejrzyste. Fotowoltaika wpisała się już  w krajobraz polskiej wsi. Wielu rolników korzysta z paneli w swoich gospodarstwach. Trzeba ułatwić jej dalszy rozwój. 
Chcemy – wspólnie z organizacjami producentów rolnych – wypracować rozwiązania wspierające rozwój tego typu technologii. Dlatego zapraszamy wszystkich interesariuszy związanych z rolnictwem, produkcją rolną oraz z samorządami gmin wiejskich do współpracy. Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki proponuje wspólne działania na rzecz rozwoju agrowoltaiki zarówno decydentom, jak też organizacjom branży rolno-spożywczej.

Czy rozwiązania o których rozmawiamy nie pozbawią rolników dopłat? 

Faktycznie kwestia dopłat bezpośrednich na gruntach ornych, na których będą montowane instalacje agrowoltaiczne, wymaga nowego podejścia. Jednak  problem ten dotyczy rolników w całej Europie. Komisja Europejska i Parlament EU pracują nad systemowym załatwieniem tej kwestii. Ale patrząc na priorytety Komisji nie wyobrażam sobie, żeby przyjąć inne rozwiązanie niż korzystne dla rolników.