ESG to szansa biznesowa dla MŚP – poradnik mBanku dla dostawców

Ambitne cele dużych firm dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w coraz większym zakresie przekładają się na ich dostawców, w tym na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Wysiłek, który włożą dziś w opanowanie tematyki ESG może być dla nich szansą na rozwój biznesu w przyszłości. Aby im to ułatwić, mBank przygotował specjalny poradnik. Eksperci podpowiadają w nim m.in., jak MŚP mogą realizować cele ESG oraz czego klienci biznesowi mogą wymagać od swoich dostawców.

Rosnące oczekiwania wobec biznesu

Odpowiedzialnego prowadzenia biznesu wymagają od firm już nie tylko aktywiści, ale też regulatorzy, konsumenci, klienci biznesowi, instytucje finansowe czy inwestorzy. Bloomberg szacuje, że do 2025 roku wartość funduszy inwestycyjnych zgodnych z ESG wyniesie 53 bln USD, czyli ponad 50 proc. więcej niż w 2021 roku.

Tematem intensywnie zajmuje się też UE. Unia wydaje kolejne przepisy, które zobowiązują firmy do ujawniania danych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Coraz szersze są obowiązki raportowe. Powiększa się też grono firm, które są nimi objęte. W najbliższych latach ich liczba w Polsce wzrośnie ponad 10-krotnie (do około 3600). Wpłynie to nie tylko na duże przedsiębiorstwa, których nowe regulacje dotyczą bezpośrednio, ale też na ich dostawców.

Dostawcy pod specjalnym nadzorem

Pomocą w przygotowaniu się na te nowe wymagania może być poradnik mBanku. Opisuje on m.in. wymagania dużych klientów biznesowych. Mogą oni oczekiwać na przykład pisemnych deklaracji, że dostawca spełnia określone wymagania ESG, lub wręcz prowadzić audyty, aby sprawdzić zgodność takich deklaracji ze stanem faktycznym. Eksperci mBanku radzą, jak przygotować się na taką kontrolę.

W poradniku znajdziemy też opis kluczowych regulacji dotyczących ESG. Jedną z nich jest już obowiązująca Taksonomia UE. W uproszczeniu jest to lista „zielonych” działalności i kryteriów, które firmy muszą spełniać, żeby ich biznes można było uznać za przyjazny środowisku. Choć Taksonomia wymaga raportowania tylko od dużych firm, to jej pośrednie skutki będą dotyczyły także MŚP. Mogą być one oceniane przez pryzmat Taksonomii na przykład przez banki, przy udzielaniu kredytów.

Inna ważna regulacja to dyrektywa CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Dotyczy ona tzw. należytej staranności w łańcuchu dostaw. Zgodnie nią od 2024 roku firmy będą musiały brać odpowiedzialność za to, jak ich dostawcy i partnerzy biznesowi przestrzegają praw człowieka czy chronią środowisko. To znacznie zwiększy liczbę zapytań o kwestie ESG, z jakimi klienci biznesowi będą zwracać się do swoich kontrahentów, w tym MŚP. 

ESG szansą dla MŚP 

Poradnik mBanku pokazuje, jak wdrożyć koncepcję zrównoważonego rozwoju, by wykorzystać ją jako szansę biznesową. 

Rozwiązywanie problemów społecznych lub środowiskowych może być pomysłem na biznes. Na przykład firma Too Good To Go rozwiązuje problem marnowania się żywności i uczyniła z tego swój model biznesowy. Jej aplikacja łączy restauracje czy sklepy z konsumentami, aby zaoferować im niesprzedane produkty po obniżonych cenach. 

Działanie zgodne ze standardami zrównoważonego rozwoju pomaga również zdobyć nowych i utrzymać dotychczasowych klientów. Szczególnie dużych klientów biznesowych, którzy mają coraz większe wymagania w zakresie ESG.

Wyraźny „skręt świata biznesu w kierunku ESG” mniejsze firmy mogą więc wykorzystać na różne sposoby.

Razem możemy więcej

Konieczność współpracy małego i dużego biznesu dobrze obrazuje przykład mBanku. Nowy poradnik mBanku to element działań edukacyjnych wynikających z ambitnej strategii na lata 2021-25. Jej integralną częścią jest agenda ESG, która obejmuje cele dotyczące neutralności klimatycznej, odpowiedzialności społecznej (w tym za klientów i pracowników) oraz wdrażania standardów ESG w procesach biznesowych. 

– Tych ambitnych celów nie jesteśmy jednak w stanie osiągnąć bez wsparcia naszych dostawców i partnerów. Na początku 2022 roku wprowadziliśmy obowiązujący ich kodeks ESG. Wierzymy, że tylko wspólne zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju może przynieść wymierne efekty. Dlatego zapraszamy firmy z naszego łańcucha dostaw do włączenia się w działania w tym obszarze – zachęca Iwona Ryniewicz, wiceprzewodnicząca Komitetu Zrównoważonego Rozwoju Grupy mBanku.

mBank zatem nie tylko stawia wymagania, ale też pomaga innym przedsiębiorcom prowadzić biznes zgodnie ze standardami ESG.