PE wprowadził zakaz eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów poza OECD

Opakowanie nadaje się do recyklingu

Parlament Europejski zatwierdził zaktualizowane procedury UE i środki kontroli dotyczące przemieszczania odpadów. Według nowych przepisów, eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD będzie zabroniony za 2,5 roku, zaś wysyłka odpadów do utylizacji w innym kraju UE będzie dozwolona tylko w wyjątkowych przypadkach, podał Parlament. Eksport odpadów z UE do krajów spoza UE osiągnął 32,7 mln ton w 2020 r.

— Przy 587 głosach za, ośmiu przeciw i 33 wstrzymujących się, posłowie poparli porozumienie osiągnięte z Radą, które ma na celu skuteczniejszą ochronę środowiska i zdrowia ludzi, jednocześnie przyczyniając się do realizacji celów UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i zerowego poziomu zanieczyszczeń — czytamy w komunikacie.

Zakaz eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD zacznie obowiązywać 2,5 roku od wejścia w życie nowych przepisów. Regulacja zakłada też ścisłą kontrolę oraz wprowadzenie rygorystycznych warunków eksportu odpadów do krajów OECD.

Wymiana informacji i danych dotyczących przemieszczania odpadów w ramach UE zostałaby zdigitalizowana za pośrednictwem centralnego centrum elektronicznego. Ma to na celu poprawę sprawozdawczości i przejrzystości. Przemieszczanie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia w innym kraju UE byłoby dozwolone tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Zakaz eksportu odpadów z tworzyw sztucznych: UE odpowiada za 16 proc. światowego handlu

W 2020 r. eksport odpadów z UE do krajów spoza UE osiągnął 32,7 mln ton, co stanowi około 16 proc. światowego handlu odpadami. Ponadto każdego roku między krajami UE przemieszcza się około 67 mln ton odpadów.

Żródło: ISBnews/Parlament Unii Europejskiej