European Energy kończy budowę elektrowni wiatrowych z grupy Pomerania

Pomerania

European Energy sfinalizowała budowę elektrowni wiatrowych z grupy projektów Pomerania w północno-zachodniej Polsce. Składa się ona z pięciu projektów wiatrowych o łącznej mocy 44,7 MW. Po przyłączeniu tej grupy projektów do sieci, European Energy dysponuje w Polsce całkowitą mocą wiatrową 59,7 MW. Budowa 18-turbinowej elektrowni wiatrowej rozpoczęła się w 2019 roku, gdzie całkowita wartość inwestycji wyniosła 73,15 mln euro.

– European Energy posiada ponad 500 MW własnych aktywów w zakresie energii wiatrowej i słonecznej na całym świecie. Nasze projekty w fazie rozwoju osiągnęły poziom 24 GW energii odnawialnej, a w budowie jest obecnie ponad 1,2 GW projektów w 24 krajach na 4 kontynentach. Tym doświadczeniem jesteśmy gotowi podzielić się również z innymi rynkami, przynosząc zieloną, lokalną i przystępną cenowo energię dla wszystkich – mówi Johannes Thon, szef projektów European Energy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zespół elektrowni wiatrowych na Pomorzu ma generować średnio około 145 GWh rocznie, dostarczając energię odnawialną do 70 tys. gospodarstw domowych w regionie, zasilając podatkami budżet państwa i budżety lokalne przez 30 lat.

– Projekty związane z energią odnawialną przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszego regionu, w tym do dostarczania czystej energii i zastrzyku środków z podatków do budżetów lokalnych samorządów, przyczyniając się w ten sposób do poprawy lokalnej infrastruktury (takiej jak sieci drogowe, szkoły czy tereny rekreacyjne) – mówi Marek Dołkowski, Wójt Gminy Siemyśl.