Porozumienie na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Porozumienie na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Wsparcie rozwoju sektora w Polsce oraz maksymalizacja „local content”, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych – to główne cele porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce zainicjowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

Porozumienie ma stanowić stałą platformę współpracy. Ma angażować organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego, obecnych i przyszłych inwestorów oraz operatorów morskich farm wiatrowych w Polsce. Włącza także przedstawicieli łańcucha dostaw i usług, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji finansowo-ubezpieczeniowych. Dzięki niemu działania na rzecz dynamicznego rozwoju sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce będą skoordynowane. Wzmocnią się krajowe korzyści energetyczne, środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.

W lutym 2021 roku weszła w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Jej celem jest wykorzystanie potencjału tkwiącego w morskiej energetyce wiatrowej na polskiej części Bałtyku. Między innymi poprzez zapewnienie ram prawnych oraz wieloletniego wsparcia podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora offshore wind.

– Morska energetyka wiatrowa to nie tylko wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i filar transformacji energetycznej. To cywilizacyjna szansa na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorców w oparciu o nowoczesne technologie zeroemisyjne. Dzięki uruchomieniu inwestycji wartych ok. 130 mld złotych powstaną nowe, dobrze płatne miejsca pracy – powiedział minister Kurtyka.

Drugie takie porozumienie na świecie

Jak podkreślił Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, podpisanie porozumienia to bezprecedensowe osiągnięcie, z którego wszyscy możemy być dumni. To drugie na świecie, po obecnym liderze morskiej energetyki wiatrowej Wielkiej Brytanii, porozumienie sektorowe dotyczące budowy nowego sektora gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa.

Porozumienie na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej było inspirowane brytyjskim porozumieniem tzw. Offshore Sector Deal. Zostało wypracowane dzięki dobrej woli wielu stron działających zgodnie w niewiele ponad rok. To przykład bardzo dobrej współpracy między rządem, a obecnymi i przyszłymi inwestorami i operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce. A także przedsiębiorcami zaangażowanymi w dostawy dla przygotowania, realizacji i eksploatacji projektów offshore wind. Oprócz zapewnienia terminalu instalacyjnego, który zostanie uruchomiony w Porcie w Gdyni, to kluczowy element budowy i rozwoju krajowego łańcucha dostaw – zaznaczył.

Polskie firmy w łańcuchu dostaw

Wiceminister Ireneusz Zyska zwrócił także uwagę, że podpisanie porozumienia otwiera nowy rozdział współpracy. Niewątpliwie będzie miał on kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiej gospodarki.

– Cieszymy się, że wiele podmiotów kluczowych dla branży oraz łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej już dziś dołączyło do wypełniania postanowień porozumienia. Zachęcamy także inne podmioty, by dołączyły się do tej inicjatywy– dodał.

Jak wskazał, jednym z aspektów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jest zapewnienie jak najwyższego udziału polskich przedsiębiorców w zamówieniach na dostawy i usługi dla przyszłych projektów.

– Już dzisiaj polski łańcuch dostaw dla morskich farm wiatrowych obejmuje ponad 400 firm. Pod porozumieniem sektorowym podpisało się ponad 120 podmiotów. W tym spółki z udziałem Skarbu Państwa. To olbrzymi potencjał, który chcemy wspólnie wykorzystać – powiedział wiceminister klimatu i Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

Stronami porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów systemu oświaty, szkolnictwa.wyższego i nauki, jednostek finansowych i budżetowych inwestorów i branży –. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Jak zostać stroną porozumienia?

Porozumienie na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jest inicjatywą otwartą. Stroną może zostać każdy podmiot, który reprezentuje jedną z grup interesariuszy wymienionych w porozumieniu. Wystarczy złożyć pisemne  oświadczenie o  woli przystąpienia do wypełnienia postanowień porozumienia do Ministra Klimatu i Środowiska znajdziecie tutaj